£53,000 i wahardd prif weithredwr cynghorau iechyd

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCafodd Tony Rucinski ei wahardd o'r gwaith ar gyflog llawn yn Chwefror 2016

Mae gwahardd prif weithredwr bwrdd iechyd cymunedol wedi costio dros £53,000 mewn taliadau cyflog ychwanegol.

Cafodd Tony Rucinski ei wahardd fel pennaeth Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymunedol Cymru ym mis Chwefror 2016.

Yn y cyfamser mae dau uwch swyddog yn gweithredu fel prif weithredwyr.

Dywedodd y bwrdd nad oedd unrhywbeth i'w ychwanegu i'r datganiad gan y cadeirydd fis diwethaf, pan ddywedodd hi bod y cyfan yn mynd drwy broses personél.

Mae Dr Rucinski yn parhau i fod ar gyflog llawn. Mae'n cael cyflog o £90,000 y flwyddyn.

£53,511

Cafodd y manylion am y gwariant ychwanegol eu datgelu mewn ymateb i gais rhyddid gwybodaeth gan BBC Cymru - ond mae'r bwrdd wedi gwrthod datgelu costau cyfreithiol o ganlyniad i'r gwaharddiad.

Dyw'r rhesymau am waharddiad Dr Rucinski ddim wedi cael eu datgelu'n gyhoeddus, ac ar hyn o bryd mae Alyson Thomas a Clare Jenkins yn gweithredu ar y cyd fel prif weithredwyr.

Dywedodd llefarydd ar ran y bwrdd: "Tan ddiwedd Ionawr 2017 roedd y gwariant ychwanegol ar gyflogau yn £53,511."

Ond fe ddywed y sefydliad nad oedd modd datgelu union swm nac amcangyfrif y costau cyfreithiol na chost y broses bersonél o ganlyniad i'r gwaharddiad.

'Gwneud i bethau ddigwydd'

Mae'r sefydliad yn disgrifio ei hun fel "llais annibynnol i gleifion" yng Nghymru.

Roedd gan y bwrdd a'r saith cyngor iechyd cymunedol y mae'n eu goruchwylio gyllideb flynyddol o £3.8m yn 2015-16.

Cafodd Dr Rucinski ei benodi yn brif weithredwr yng Ngorffennaf 2015 - roedd hi'n swydd newydd.

Ar y pryd fe ddywedodd wrth BBC Cymru ei fod wedi cael ei benodi er mwyn "gwneud i bethau ddigwydd".

Bedwar mis yn ddiweddarach cafodd Mutale Merrill ei phenodi fel cadeirydd newydd y bwrdd. Cafodd Dr Rucinski ei wahardd o'i waith ym mis Chwefor 2016.

Mae nifer o ffynonellau wedi dweud wrth BBC Cymru bod tensiwn rhwng Dr Rucinski a Ms Merrill cyn y gwaharddiad.

Mewn datganiad fis diwethaf, fe ddywedodd cadeirydd y bwrdd: "Gallai gadarnhau ar ran Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymunedol Cymru bod yna broses bersonél yn ymwneud â'r prif weithredwr yn digwydd ac y mae'r broses honno yn mynd rhagddi."