Rhybudd AS Ceidwadol i'r Arglwyddi dros fesur Brexit

Cyhoeddwyd

Mae aelod seneddol Ceidwadol wedi dweud y bydd yn dechrau cwestiynu bodolaeth Tŷ'r Arglwyddi os bydd Arglwyddi'n dechrau "potsian o gwmpas" gyda mesur Brexit.

Mae'r Arglwyddi yn trafod y ddeddfwriaeth fydd yn galluogi Theresa May i ddechrau proses Erthygl 50, gan gymryd y cam cyntaf tuag at adael yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd David TC Davies AS, sydd yn gadeirydd y Pwyllgor Materion Cymreig wrth raglen The Wales Report: "Rydym wedi pleidleisio i adael yr UE a rhaid i'r Arglwyddi dderbyn hyn a sylweddoli fod y bobl wedi siarad."

Diwygiadau

Dywedodd y cyn weinidog cabinet Llafur, yr Arglwydd Hain y gallai'r Arglwyddi ddiwygio'r mesur gan wneud yr hyn yr oedd yn ei ddisgrifio fel "diwygiadau pwysig."

Ond barn David TC Davies yw y dylai'r Arglwyddi roi eu sêl bendith ar y ddeddfwriaeth fel ag y mae, ac yn y ffurf y cafodd ei chymeradwyo gan aelodau seneddol wythnos diwethaf o fwyafrif o bedwar i un, a hynny heb wneud addasiadau iddo.

Dywedodd: "Gall yr Arglwyddi chwarae rôl ddefnyddiol wrth adolygu deddfwriaeth anodd a chymleth ond mae hwn yn syml iawn, rydym yn rhoi'r grym i'r Prif Weinidog i dynnu allan o'r Undeb Ewropeaidd.

"Os ydyn nhw am ddechrau potsian o gwmpas gyda hynny, yna rwy'n credu mai nid dim ond yr asgell chwith eithafol fydd yn cwestiynu eu bodolaeth, fe fydd pobl fel fi hefyd, felly fe fyddai'n well iddyn nhw ddechrau meddwl am hyn."

Ychwanegodd: "Rwy'n Geidwadwr i'r carn a dydw i erioed wedi cwestiynu'r Arglwyddi ond rwy'n dechrau meddwl i mi fy hun wrth i mi edrych o gwmpas gweddill y Deyrnas Unedig, does dim ail siambr yng Nghymru a does dim ail siambr yn yr Alban".

Dywedodd cyn Ysgrifennydd Cymru yr Arglwydd Hain y byddai'r Tŷ Cyffredin yn "trechu'r Arglwyddi ond fe fyddwn yn sicrhau diwygiadau pwysig gan gynnwys ffin agored yng Ngogledd Iwerddon."

Ychwanegodd yr Arglwydd Hain: "Pam fod y llywodraeth Ceidwadol mor ypset am hyn? Dyma'r tro cyntaf mewn hanes nad ydi llywodraeth Geidwadol wedi cael mwyafrif awtomatig gan fod Tony Blair wedi cael gwared ar 600 o Arglwyddi etifeddol. Maen nhw yn yr un sefyllfa nawr ag y mae pob llywodraeth Llafur wedi bod erioed."

Bydd yr Arglwyddi'n parhau i drafod mesur Brexit wythnos nesaf.