Ymchwilio i lofruddiaeth dau o Gymru yn Ne Affrica

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llun teulu

Mae'r heddlu yn Ne Affrica wedi dweud eu bod yn gweithio "rownd y cloc" i ddod o hyd i'r rhai oedd yn gyfrifol am ladd cwpl o Gymru oedd wedi ymfudo i'r wlad.

Cafwyd hyd i gorff Christine Solik, 57 oed, 50 milltir (80km) o'i chartref yn nhalaith Kwazulu-Natal, a hynny dridiau cyn dod o hyd i gorff ei gŵr, Roger, oedd yn 66 oed.

Dechreuodd yr heddlu ymchwiliad i achos o ladrata a chipio wedi i gymydog ddarganfod olion gwaed yn eu cartref.

Fe symudodd y ddau o Gwm Cynon i Dde Affrica ar ôl priodi yn 1980.

Dywedodd mam Mrs Solik, Sheila Savage, 83 oed, o Abercynon, fod y teulu wedi ei "chwalu" gan y newyddion.

Fe welodd aelod o'r cyhoedd gorff Mrs Solik mewn afon ar 17 Chwefror, ac fe ddaeth uned tanddwr yr heddlu o hyd i gorff Mr Solik ddydd Llun diwethaf.

Anafiadau

Dywedodd yr heddlu fod Mrs Solik wedi dioddef anafiadau i'w phen ac roedd dwylo'r ddau wedi eu clymu.

Mae nifer o swyddogion, gan gynnwys uned cŵn yr heddlu'n ymchwilio i'r llofruddiaethau.

Roedd y cwpwl yn byw ar fferm ger tref Nottingham Road, tua 100 milltir (160km) o Durban.

Dywedodd Mrs Savage fod y ddau wedi dychwelyd i Aberpennar ym mis Ionawr er mwyn i Mrs Solik weld ei thad, Glyn Savage, cyn iddo farw.

Bwriad aelodau'r teulu ydi teithio o'r DU i Dde Affrica ddydd Sadwrn gan fod angladd y ddau yn cael ei gynnal yn Cape Town ddydd Mawrth.

"Roedden nhw'n rhieni hyfryd gyda phedwar o blant hyfryd, sydd yn amlwg yn dioddef nawr," meddai Mrs Savage.

Mewn datganiad ddydd Mawrth, dywedodd y plant, Alexander a Gregory, 32 oed, Jessica, 30 oed, a Brendon, 29 oed, ei fod "yn anodd deall sut y gallai...peth mor dreisgar fod wedi gallu digwydd."