Storm Doris: Tai yn parhau heb bŵer wedi gwyntoedd 94mya

  • Cyhoeddwyd
Doris

Mae Scottish Power yn dweud bod tua 800 o dai yn y gogledd a'r canolbarth yn parhau i fod heb bŵer yn dilyn difrod Storm Doris ddydd Iau.

Ar un adeg roedd tua 80,000 o dai wedi colli eu cyflenwad trydan, ond mae'r cwmni bellach wedi ailgysylltu'r rhan fwyaf o'r cwsmeriaid gafodd eu heffeithio.

Mae Western Power Distribution hefyd yn dweud eu bod wedi ailgysylltu eu holl gartrefi bellach, wedi i "filoedd" yn y de fynd heb bŵer ar un cyfnod.

Ond mae disgwyl i'r oedi barhau i rai teithwyr ddydd Gwener, gyda Threnau Arriva Cymru yn dweud bod rhai o'u gwasanaethau yn parhau i gael eu heffeithio gan ddifrod y storm.

Ffynhonnell y llun, Bob Ridgway

Mae'r rhybudd oren am wyntoedd cryfion bellach wedi dod i ben, ond mae rhai ffyrdd gan gynnwys y B4547 yn Y Felinheli, Gwynedd a'r B4545 ger Y Fali, Ynys Môn yn parhau i fod ar gau oherwydd coed ar y lôn.

Dywedodd Arriva y byddai'r llinellau trên rhwng Blaenau Ffestiniog a Llandudno, Wrecsam a Bidston, a llinell Calon Cymru rhwng Abertawe a'r Amwythig ar gau ddydd Gwener oherwydd "difrod" i gerbydau.

Cafodd nifer o bontydd eu cau am gyfnodau ddydd Iau wrth i wyntoedd cryfion effeithio ardaloedd yng ngorllewin a gogledd Cymru, ac fe gofnodwyd gwyntoedd o 94mya yng Nghapel Curig, Gwynedd.

Roedd hedfaniadau o Faes Awyr Caerdydd a theithiau fferi rhwng Dulyn a Chaergybi, a Rosslare ac Abergwaun hefyd wedi eu heffeithio.

Mae Sŵ Mynydd Cymru yn un o'r atyniadau sydd yn parhau i fod ar gau, ond fe ddywedodd y ganolfan nad oedd unrhyw ddifrod wedi bod i gorlannau'r anifeiliaid.

Ffynhonnell y llun, Euros ap Hywel