£95m tuag at hyfforddi gweithwyr iechyd yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cyllid gwerth £95m ar gyfer addysg a hyfforddiant i weithwyr iechyd.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething y byddai'n cefnogi ffisiotherapyddion, nyrsys, radiograffyddion a chyfleoedd hyfforddi gwyddoniaeth iechyd.

Ychwanegodd y byddai'n galluogi 3,000 yn rhagor o fyfyrwyr newydd i astudio ym maes iechyd, ac y byddai'r arian hefyd yn cynnwys £500,000 tuag at ofal iechyd cymunedol.

Cafodd y cyhoeddiad ei groesawu gan gyfarwyddwr cyswllt y Coleg Nyrsio Brenhinol, Peter Meredith-Smith.

"Yn amlwg fe fydd hi'n cymryd rhai blynyddoedd i effaith y buddsoddiad yma ddwyn ffrwyth, gyda'r bwlch mewn amser rhwng yr arian newydd fydd yn llifo mewn i'r system a'r nyrsys yn cwblhau eu haddysg a'u hyfforddiant," meddai.

"Ond does dim modd tanbrisio'r effaith y bydd y cyhoeddiad yn ei gael ar forâl staff ar y llinell flaen."