Dyn a dorrodd ei wddf yn y llys yn cyfaddef bod â chyllell

  • Cyhoeddwyd
Lukasz PawlowskiFfynhonnell y llun, Facebook

Mae dyn a dorrodd ei wddf ei hun wrth gael ei ddedfrydu mewn llys ynadon yn Sir Benfro wedi cyfaddef ei fod wedi mynd â chyllell cegin i'r llys.

Fe drywanodd Lukasz Robert Pawlowski, 33, ei hun gerbron ynadon Hwlffordd ar 11 Ionawr.

Ymddangosodd gerbron Llys y Goron Abertawe ddydd Llun, ac fe gafodd y gwrandawiad dedfrydu ei ohirio tan 6 Mawrth. Cafodd ei gadw yn y ddalfa.

Cyfaddefodd Pawlowski o Ddoc Penfro fod ganddo gyllell yn ei feddiant yn y llys ym mis Ionawr, ac fe gadarnhaodd ei fod yn pledio'n euog i gyhuddiad cynharach o ymosodiad rhyw.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Fe dorrodd Pawlowski ei wddf â chyllell ganol Ionawr

Wrth amddiffyn, dywedodd Stuart John nad oedd Pawlowski, sydd wedi treulio chwe wythnos yn y ddalfa wedi iddo gael ei ail-arestio yn Ysbyty Treforys, wedi cael ei asesu gan seiciatryddion hyd yma.

Dywedodd y barnwr Paul Thomas bod angen adroddiad ar y diffynnydd er mwyn asesu ei weithred, ond yn anffodus nad oedd modd cael adroddiad am bythefnos arall.

Yn ystod y digwyddiad fis diwethaf, cafodd y rhai oedd yn bresennol yn y llys gryn sioc wrth i Pawlowski ymosod ar ei wddf â chyllell wedi iddo ddychwelyd i'r doc ar ôl bod yn y tŷ bach.

Wedi'r digwyddiad cafodd parafeddygon eu galw ac fe gafodd Pawlowski ei hedfan i'r ysbyty gyda'r hyn a ddisgrifiwyd fel anafiadau "difrifol".

Ddydd Llun fe ymddangosodd Pawlowski gerbron y llys drwy gyfrwng cyswllt fideo.

Yn ystod y gwrandawiad fe ychwanegodd y Barnwr Thomas: "Nid wyf am i chi dreulio mwy o amser yn y ddalfa na sydd raid. Ond ni allaf addo dim."