Syndrom Williams: Profiad Angharad Rowlands
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Syndrom Williams: Profiad Angharad Rowlands

20 Chwefror 2017 Diweddarwyd 15:18 GMT

Mae arbenigwyr o Brifysgol Abertawe yn rhybuddio y gallai diffyg ymwybyddiaeth o gyflwr genetig prin sy'n achosi i blant fod yn or-gyfeillgar arwain at fywydau ynysig fel oedolion.

Mae Syndrom Williams yn gyflwr genetig prin sy'n achosi oedi yn natblygiad plant ac yn achosi anawsterau wrth symud, yn ogystal â phroblemau gyda'r galon.

Angharad Rowlands, rhiant o Frithdir ger Dolgellau, sydd yn sôn am ei phrofiad hi a'i mab, Iago.