Llafur yn gwahardd aelod o'r blaid dros dro yn Llanelli

Michaela Beddows
Image caption Mae Michaela Beddows wedi ei gwahardd o'r blaid Lafur dros dro

Mae'r blaid Lafur wedi cadarnhau wrth BBC Cymru bod un o'i haelodau fu'n ymgyrchu yn erbyn newidiadau i Ysgol Llangennech yn Sir Gaerfyrddin wedi cael ei gwahardd o'r blaid dros dro.

Fe ysgrifennodd Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards AS lythyr agored at arweinydd y blaid Lafur, Jeremy Corbyn AS yn codi pryderon ynglŷn â'r ymgyrch yn ymwneud â newid statws ysgol Llangennech yn un cyfrwng Cymraeg.

Mae rhai o rieni Llangennech wedi bod yn protestio yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir Gâr i newid statws yr ysgol o fod yn un ddwyieithog i un cyfrwng Cymraeg.

'Cwynion'

Yn y llythyr roedd Mr Edwards yn tanlinellu bod rhai aelodau Llafur wedi bod yn ymgyrchu gyda UKIP a rhannu deunydd aelodau o grŵp asgell dde eithafol yr English Defence League ar wefannau cymdeithasol.

Yn y llythyr mae Mr Edwards hefyd yn galw ar wahardd ac ymchwilio i ymddygiad "yr holl aelodau ac ymgeiswyr sydd wedi bod ynghlwm gydag ymgyrchu UKIP neu sydd wedi hwyluso'r fath gydweithio".

Yn ôl llefarydd ar ran y blaid Lafur: "Rydym yn ymwybodol o gwynion yn erbyn Michaela Beddows. Mae Ms Beddows wedi ei gwahardd o'r Blaid Lafur wrth i ymchwiliad gael ei gynnal."

Does dim cadarnhad swyddogol ynglŷn â'r rhesymau pam bod Ms Beddows wedi ei gwahardd dros dro o'r blaid.