Brexit: 'Ni ddylai Tŷ'r Arglwyddi oedi'

Syr Robert Rogers
Image caption Mae Syr Robert Rogers yn cael ei adnabod yn Nhŷ'r Arglwyddi fel Yr Arglwydd Llysfaen

Ni ddylai Tŷ'r Arglwyddi oedi neu newid y Mesur Brexit, yn ôl cyn uwch-swyddog Seneddol.

Fe bleidleisiodd ASau'r wythnos ddiwethaf, o fwyafrif o bedwar i un, i roi'r pŵer i'r Prif Weinidog i danio Erthygl 50 gan ddechrau'r broses o adael yr UE.

Mae disgwyl i'r Arglwyddi drafod y mesur ddydd Llun.

Ond dywedodd un aelod o Dŷ'r Arglwyddi, Yr Arglwydd Llysfaen wrth raglen y Sunday Supplement ar BBC Radio Wales y byddai'n "hynod o annoeth" i fynd yn erbyn ewyllys Aelodau Seneddol.

Dywedodd: "Os bydd y tŷ etholedig wedi penderfynu peidio â diwygio'r mesur, yna ni ddylai'r tŷ sydd heb eu hethol wneud hynny."

Dywedodd Yr Arglwydd Llysfaen, sy'n hanu o Gaerdydd, fod y ddadl ar fesur Brexit yn Nhŷ'r Cyffredin wedi cyflawni'r hyn y dylai fod wedi gwneud, drwy amlygu materion sy'n codi yn y mesur gyda gweinidogion sy'n gorfod amddiffyn eu sefyllfa.

Fodd bynnag, dywedodd yr Arglwydd Llysfaen y gallai Arglwyddi gymryd y cyfle i ofyn i ASau i "feddwl eto" ar y sefyllfa ynglŷn â phobl o'r UE sy'n byw yn y DU.

Mae disgwyl i ddwsinau o aelodau Tŷ'r Arglwyddi siarad o blaid ac yn erbyn cynlluniau Llywodraeth y DU yn y ddadl.

Mae'r Prif Weinidog, Theresa May yn awyddus i ddechrau trafodaethau Brexit yn ffurfiol gyda'r UE erbyn diwedd mis Mawrth.

Mae modd gwrando i'r cyfweliad llawn ar raglen Sunday Supplement ar wefan iPlayer y BBC.