Lluniau: Cymru yn y 90au // Pictures: Wales in the 90s

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunScott Gibbs yn dryllio gobeithion Lloegr o ennill y Gamp Lawn yn 1999. Enillodd Cymru 32-31 yn Wembley // Scott Gibbs crosses the line to beat England 32-31 at Wembley in 1999 ... yes ... there was no Principality Stadium

Bydd cyfle i chi ail fyw eich ieuenctid ffôl pan fydd cyfres newydd ar BBC One Wales yn dadansoddi'r ddegawd pryd cafodd Cymru ei thrawsnewid - y 90au.

Dyma ddegawd Cŵl Cymru a sefydlu'r Cynulliad Cenedlaethol ac roedd pobl yn ysmygu mewn tafarndai!

Ydych chi'n cofio'r 90au?

Some of us will get a chance to re-live our foolish youth in a new series on BBC One Wales.

The 90s was the decade of Cool Cymru, the birth of the Welsh Assembly and people actually smoked in pubs!

Can you remember the 90s?

disgrifiad o’r llunCatatonia: 1999. Lle mae dy het di Cerys? // Catatonia 1999, and Cerys Matthews without a hat
disgrifiad o’r llunAmser mynd â'r ci am dro! // Time to take the virtual pet for a walk
disgrifiad o’r llunPan drodd Ioan Gruffudd ei fflachlamp ymlaen, fe wnaeth e sylweddoli ei fod wedi hen adael Cwmderi ac wedi dod i amlygrwydd byd-eang yn y ffilm 'Titanic' (1997) // Ioan Gruffydd leaves Pobol y Cwm, only to pick a real sinking ship!
disgrifiad o’r llunCofio rhain? Siopau recordiau oedden nhw'n arfer eu galw nhw. Roedden nhw'n boblogaidd iawn am flynyddoedd... // Remember these? They were called record shops... they were very popular for a while
disgrifiad o’r llunRob Brydon (gydag Alan Thompson) ar ddechrau ei yrfa ar rhaglen 'Rave' ar BBC Radio Wales // Rob Brydon cuts his teeth presenting 'Rave' on BBC Radio Wales with Alan Thompson (and he got second billing!)
disgrifiad o’r llun"Pa fotwm 'dy ni'n ei bwyso i gael S4C?" Roedd cyfrifiaduron mewn ysgolion yn dechrau dod yn olygfa gyfarwydd // Some of the first computers in schools and not a cat playing keyboards in sight
disgrifiad o’r llunIe dros Gymru. O drwch blewyn pledleisiodd y mwyafrif dros sefydlu'r Cynulliad Cenedlaethol yn 1997 // "A very good morning in Wales..."
disgrifiad o’r llun'Twin Town' gyda Rhys a Llŷr Ifans // 'Twin Town' with Rhys a Llŷr Ifans
disgrifiad o’r llunYn 1992 cafodd yr Ŵyl Gerddi yng Nhlyn Ebwy // How many of you went to The Garden Festival that was held in Ebbw Vale in 1992?
disgrifiad o’r llunPeidiwch â chynhyrfu! Oedd ganddoch chi 'shell suit' liwgar? // Calm down!
disgrifiad o’r llunOedd ganddoch chi Gameboy yn y 90au? // Hands up who had one of these?
disgrifiad o’r llunRoedd Gorky's Zygotic Mynci'n boblogaidd iawn yn Siapan... a Lerpwl // Gorky's Zygotic Mynci were very big in Japan... and Liverpool
disgrifiad o’r llunRoedd teithwyr yn clywed yr ebychiad "Dwi ar y trên!" yn aml yn y 90au // The 90s saw the start of the "I can't talk, I'm on the train" generation
disgrifiad o’r llunRoedd Derek Brockway yn dechrau ar ei daith i enwogrwydd // Derek was on his way to media superstardom