Dyn yn euog o lofruddio ei gariad yng Nghaerdydd

Xixi Bi Image copyright Wales News Service

Mae dyn wedi ei gael yn euog o lofruddio ei gariad 24 oed yn eu fflat yng Nghaerdydd.

Roedd Jordan Matthews, hefyd yn 24, wedi cyfaddef dynladdiad Xixi Bi yn ardal Llandaf ym mis Awst y llynedd, ond roedd yn gwadu llofruddiaeth.

Roedd Ms Bi wedi torri ei gên a'i hasennau yn dilyn yr ymosodiad, a bu farw yn Ysbyty Athrofaol Cymru ddiwrnod yn ddiweddarach ar ôl ataliad ar y galon.

Cafwyd Matthews yn euog yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Gwener a bydd yn cael ei ddedfrydu ddydd Mawrth.

Roedd yn dweud ei fod wedi taro Ms Bi am ei fod yn credu ei bod mewn perthynas â dyn arall.

Ond clywodd y llys ei fod yn ei tharo yn gyson, ac wedi'i galw yn "ddiwerth".

Fe wnaeth Matthews gyfaddef ei fod yn ysmygu llawer o ganabis ar y pryd, a'i fod yn teimlo'n "ansicr" pan oedd ei gariad yn teithio i China i weld ei theulu.

Dywedodd ei fod wedi bod yn pryderu bod Ms Bi yn canlyn dyn arall a'i bod wedi derbyn neges gan ddyn o'r enw Ben ar ap cymdeithasol Tinder.

Ond clywodd y llys nad oedd gan Ms Bi yr ap, ac nad oedd hi wedi bod yn cysylltu â neb o'r enw Ben.