Gwahardd dirprwy brifathro am gael rhyw â merched

Jonathan Norbury Image copyright Wales News Service

Mae dirprwy brifathro wedi cael ei wahardd o ysgolion am o leiaf 10 mlynedd am gael rhyw gyda merched yn eu harddegau.

Fe wnaeth swyddogion addysg yn Abertawe lansio ymchwiliad wedi i Jonathan Norbury, 35 oed, dderbyn £8,000 a thystlythyr positif er bod nifer yn gwybod am ei ymddygiad.

Ym mis Ionawr 2015, cafwyd yn ddieuog o droseddau honedig gyda dwy o'r merched.

Ond daeth panel disgyblu i'r canlyniad bod 17 o'r 20 honiad o ymddygiad proffesiynol annerbyniol wedi eu profi.

Clywodd y gwrandawiad yng Nghaerdydd bod Mr Norbury, o Abertawe, yn athro mewn ysgol gynradd, ond ei fod yn gyrru negeseuon anweddus at ferched.

Dywedwyd ei fod hefyd wedi cwrdd â thair merch yn eu harddegau - mor ifanc â 15 oed ar y pryd - rhwng 2005 a 2010, er mwyn cymryd rhan mewn gweithgareddau rhyw.

Roedd Mr Norbury yn gwadu bod unrhyw gyswllt rhyw wedi digwydd cyn oedd y merched yn 16 oed.

Cyfaddefodd rhai o'r honiadau yn ei erbyn, ond dywedodd bod y merched wedi cael dyddiadau'r digwyddiadau yn anghywir.

'Dweud celwydd'

Dywedodd David Harris ar ran Mr Norbury ei fod yn "ddyn gwahanol" ers 2010, a'i fod nawr mewn perthynas sefydlog.

Ond yn ôl cadeirydd y panel, Steve Powell, roedd wedi "anwybyddu cyngor gan gyd-weithwyr ar fwy nag un achlysur".

"Er ei fod wedi cyfaddef i rai honiadau, parhaodd i wadu eraill. Yn yr achosion hynny fe wnaethon ni ddarganfod ei fod wedi dweud celwydd."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Abertawe eu bod yn croesawu'r penderfyniad, ond eu bod yn "bryderus am y broses wnaeth arwain at Mr Norbury yn derbyn ei dystlythyr, ac rydyn ni felly wedi comisiynu adolygiad annibynnol".

Ychwanegodd llefarydd ar ran NSPCC Cymru ei bod yn "gwbl amhriodol" i athro gymryd mantais o blant ysgol bregus.

"Mae ganddyn nhw gyfrifoldebau amlwg i ddiogelu plant ac mae'n gywir eu bod yn wynebu'r canlyniadau pan fo'u hymddygiad tuag at bobl ifanc yn annerbyniol," meddai.