Datblygu teclyn newydd i gynorthwyo swyddogion tân

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Camera delweddau thermol i swyddogion tân

Mae cwmni o Sir y Fflint wedi bod yn datblygu technoleg newydd fydd yn cael ei ddefnyddio i gynorthwyo swyddogion tân wrth eu gwaith.

Ers chwe mis bellach mae teclynnau Scott Sight wedi bod yn cael eu defnyddio yn yr UDA.

Mae'n darparu camera bychan sydd yn gallu cael ei osod ar fygydau'r swyddogion, gan adael iddyn nhw weld delweddau thermol ar sgrin fechan wrth iddyn nhw symud.

Pwrpas y ddyfais yw galluogi swyddogion i geisio dod o hyd i bobl allai fod yn gaeth mewn tân, a'u hachub yn gynt.

'Mwy o wybodaeth'

Yn draddodiadol mae swyddogion tân wedi bod yn defnyddio dyfais sydd yn cael ei ddal, ond gan fod hynny'n cyfyngu ar eu gallu i symud dim ond un sy'n cael ei ddefnyddio gan bob criw.

Cafodd y teclynnau newydd eu datblygu gan gwmni Taylor Dowding Innovation ger y Fflint, mewn partneriaeth â Scott Safety.

Yn ôl Taylor Dowding Innovation fe fydd y dechnoleg yn achub bywydau wrth roi mwy o wybodaeth i swyddogion tân mewn amgylchiadau sydd yn llawn mwg.

"Mae delweddau thermol sy'n cael eu dal yn gallu bod tipyn yn fwy costus, felly bydd cyfle rŵan i fwy o swyddogion tân eu cael nhw a fydd dim angen defnyddio'u dwylo chwaith, sydd o fudd," meddai Nick Taylor, prif swyddog technoleg y cwmni.