Dyn o'r de yn y llys ar gyhuddiadau terfysgaeth

Llys Ynadon Westminster Image copyright AFP/Getty

Mae dyn o Dde Cymru wedi bod o flaen llys wedi ei gyhuddo o droseddau yn ymwneud â therfysgaeth.

Cafodd Nathan Saunders, 23, ei arestio gan heddlu gwrth-derfysgaeth ar 8 Chwefror.

Honnir bod dogfennau yn cynnwys cyngor gan Y Wladwriaeth Islamaidd (IS) ar sut i gynnal ymosodiad terfysgol wedi cael eu darganfod wedi eu lawrlwytho ar ei ffôn symudol.

Clywodd Llys Ynadon Westminster bod y dogfennau honedig yn cynnwys manylion ynglŷn â sut i yrru lori tuag at dorf o bobl, a sut i greu dyfeisiadau ffrwydrol.

Yn y llys, fe gadarnhaodd Nathan Saunders ei enw, ei gyfeiriad a'i ddyddiad geni.

Mae'n wynebu pum cyhuddiad o dan y Ddeddf Derfysgaeth 2000, o fod â gwybodaeth yn ei feddiant allai fod yn ddefnyddiol i rywun gynnal neu baratoi gweithred yn ymwneud a therfysgaeth.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa, ac mae disgwyl iddo fynd o flaen Llys yr Old Bailey ar 23 Chwefror.