Cyhuddo dyn o Flaenau Gwent o droseddau terfysgol

Llys Ynadon Westminster Image copyright AFP/Getty
Image caption Bydd Nathan Saunders yn ymddangos yn Llys Ynadon Westminster ddydd Iau

Mae dyn o Flaenau Gwent wedi ei gyhuddo o feddu ar wybodaeth a allai fod o ddefnydd i rywun sy'n paratoi gweithred derfysgol.

Mae Nathan Saunders, 23 o Dredegar, yn wynebu pum cyhuddiad o dan adran 59 o'r Ddeddf Derfysgaeth.

Cafodd ei arestio ar 8 Chwefror gan swyddogion o undedau gwrth-derfysgaeth Cymru a gogledd ddwyrain Lloegr.

Fe gafodd yr heddlu warant i'w gadw yn y ddalfa dau ddiwrnod yn ddiweddarach.

Bydd yn mynd o flaen Llys Ynadon Westminster yn Llundain ddydd Iau.