Wylfa: Partneriaeth gyda chwmni o America

Wylfa Newydd Image copyright Horizon Nuclear Power

Mae'r cwmni sydd y tu ôl i fenter atomfa Wylfa Newydd, Horizon Nuclear Power, wedi cyhoeddi partneriaeth newydd gyda chwmni Exelon Generation o'r Unol Daleithiau.

Mae Exelon yn berchen ar ddeg o orsafoedd niwclear yn America, gan gynnwys Three Mile Island.

Yn 1979 dyna oedd lleoliad y ddamwain waethaf yn hanes gorsafoedd niwclear America, ond nid Exelon oedd y perchnogion bryd hynny.

Dywedodd Horizon y bydd y bartneriaeth newydd yn dod â phrofiad Exelon wrth i Horizon dyfu eu gallu eu hunain i redeg y genhedlaeth nesaf o orsaf niwclear yn Wylfa Newydd ar Ynys Môn.

Yn ôl Duncan Hawthorne, prif swyddog gweithredol Horizon: "Ein nod yw gwneud Horizon yn weithredwr niwclear sy'n arwain y byd, ac er mwyn bod y gorau rhaid i chi ddysgu gan y gorau.

"Gyda degawdau o brofiad fe fydd Exelon yn rhan hanfodol o'n llwyddiant."

Image copyright Reuters

Exelon Generation yw'r cwmni mwyaf yn yr Unol Daleithiau o safbwynt atomfeydd di-garbon, ac mae ganddo 22 o adweithyddion ar 13 o safleoedd yn nhaleithiau Illinois, Pennsylvania, Efrog Newydd, Maryland a New Jersey.

Mae wyth o'r adweithyddion yn rhai sy'n defnyddio dŵr berwedig (ABWR) fel yr un sy'n cael eu crybwyll ar gyfer Wylfa Newydd.

Yn ddiweddar dywedodd arbenigwr blaenllaw yn y maes bod y cynlluniau i adeiladu pwerdy ar Ynys Môn yn wynebu heriau sylweddol os yw'r DU yn gadael grŵp cydweithrediad niwclear Ewropeaidd.

Dywedodd yr Athro Dr Glyn O. Phillips wrth Cymru Fyw bod bwriad Llywodraeth y DU i ddod â'u haelodaeth o Euratom i ben yn "ddinistriol" a bydd yn ei gwneud hi'n anodd i gael y staff priodol ar gyfer pwerdai niwclear fel Wylfa Newydd.

Euratom yw'r corff sy'n gyfrifol am gydlynu a rhannu ymchwil ac adnoddau ar gyfer y diwydiant ynni niwclear yn Ewrop.

Mynnodd datblygwyr Wylfa Newydd, Pŵer Niwclear Horizon, na fyddai gadael Euratom yn effeithio ar eu gallu nhw i staffio, hyfforddi, a chwblhau'r pwerdy newydd.

Mae llywodraeth y DU wedi dweud eu bod yn parhau i fod yn hollol ymrwymedig i'r safonau uchaf o ddiogelwch ynni niwclear.