Bysiau Padarn: Cyn-reolwr i ad-dalu Cyngor Gwynedd

David Hulme
Image caption Cafodd David Hulme ei ddedfrydu ym mis Mawrth y llynedd

Mae cyn-reolwr gyfarwyddwr cwmni bysiau o Wynedd gafodd ei garcharu am dwyll wedi cael gorchymyn i ad-dalu £42,894 i Gyngor Gwynedd.

Cafodd David Hulme, 56 oed, o Glan Seiont, Caernarfon, ei garcharu am chwe mlynedd ym mis Mawrth am dwyllo a chadw cyfrifon ffug. Roedd wedi hawlio £495,857 yn enw'r cwmni rhwng mis Gorffennaf 2011 a Rhagfyr 2012.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon yn ystod y gwrandawiad fod Mr Hulme wedi elwa £87,683 o'r twyll.

Fe orchmynnodd y Barnwr Huw Rees ddedfryd o wyth mis yn y carchar os nad yw'r arian yn cael ei ad-dalu i Gyngor Gwynedd o fewn tri mis.

Fe blediodd cyd-berchenog y cwmni, Darren Price yn euog i gadw cyfrifon ffug yn yr un achos, ac fe gafodd ei ddedfrydu i ddwy flynedd a thri mis dan glo.

Aeth Bysiau Padarn yn fethdalwyr ar ôl i'r troseddau ddod i'r wyneb, ac fe gollwyd 84 o swyddi wrth i'r cwmni wynebu dyledion o £ 2.38m.