Mwy o bobl mewn gwaith yng Nghymru na flwyddyn yn ôl

gwaith Image copyright Getty Images

Mae ffigyrau newydd yn dangos bod nifer y bobl mewn gwaith yng Nghymru wedi gostwng yn ystod chwarter olaf 2016, ond roedd y ffigwr yn uwch na'r flwyddyn flaenorol.

Rhwng Hydref a Rhagfyr, roedd ffigwr diweithdra 1,000 yn is na'r cyfnod rhwng Gorffennaf a Medi, yn ôl ffigyrau gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Roedd cyflogaeth yn y cyfnod hwn i lawr 19,000, i 1.4 miliwn, ond dros y flwyddyn roedd wedi cynyddu 12,000.

Mae'r gyfradd sy'n ddi-waith yn parhau ar 4.4%, sydd yn is na chyfradd y DU o 4.8%.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones: "Mae'r farchnad swyddi yng Nghymru wedi parhau i berfformio'n well na bron pob rhan arall o'r DU dros y flwyddyn ddiwethaf.

"Mae cyflogaeth yng Nghymru wedi cynyddu yn gyflymach na Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, ac yn llawer uwch na'r lefel gyfartalog hanesyddol."

Dywedodd Alun Cairns, Ysgrifennydd Gwladol Cymru: "Mae'n wych i weld fod lefel cyflogaeth yng Nghymru yn uwch, ac mae diweithdra yn is na'r amser yma flwyddyn yn ôl."