Cwest Ashley Talbot: Gyrrwr bws wedi codi pryderon

Ashley Talbot Image copyright LLUN TEULU
Image caption Bu farw Ashley Talbot, oedd yn 15 oed, yn Ysgol Maesteg yn Rhagfyr 2014

Fe wnaeth gyrrwr bws godi pryderon am ddiogelwch plant mewn ysgol lle bu farw bachgen ar ôl cael ei daro gan fws mini, mae cwest wedi clywed.

Bu farw Ashley Talbot, 15, yn Ysgol Maesteg ym mis Rhagfyr 2014 yn dilyn gwrthdrawiad gyda bws mini.

Cafodd yr athro oedd yn gyrru'r bws mini ei holi gan yr heddlu ond ni chafodd ei gyhuddo o unrhyw drosedd.

Dywedodd gyrrwr cerbyd arall, Hedley Williams, bod y sefyllfa yn sicr o achosi damwain rhyw bryd.

Clywodd y cwest yn Aberdâr bod gan Ashley anafiadau difrifol a'i fod wedi marw yn yr ysgol.

'Dim trefn'

Mewn datganiad dywedodd Mr Williams bod diffyg lle yn safle bysiau'r ysgol yn golygu bod rhaid i ddau gerbyd barcio ar ochr arall y ffordd.

Dywedodd bod "dim trefn" ar ddiwedd y dydd, wrth i blant redeg ar draws y ffordd.

Er iddo leisio ei bryderon gydag athrawon, dywedodd nad oedd unrhyw un wedi gwrando arno.

"Fe wnes i siarad gydag athrawon am y peth ond fe wnaethon nhw siglo eu hysgwyddau," meddai.

"Ges i'r argraff bod angen i fi gadw'n ddistaw gan fy mod i ond yn yrrwr bws."

'Dim rhybudd'

Clywodd y cwest gan heddwas wnaeth archwilio'r safle ar ôl marwolaeth Ashley.

Dywedodd PC Christopher Street bod y bws mini yn teithio ar gyflymder rhwng 14-17mya cyn y digwyddiad, ac y byddai gan y gyrrwr "lai nag eiliad" i ymateb.

Ychwanegodd y byddai'r bysiau ar ochr y ffordd yn "cyfyngu" ar faint oedd y gyrrwr yn gallu ei weld, ac er na fyddai "unrhyw rybudd" y byddai'r ddau fachgen yn mynd i'r ffordd, gallai fod wedi disgwyl hynny gan ei fod yn ddiwedd y dydd.

Clywodd y cwest bod safle bysiau'r ysgol bellach wedi ei ymestyn, ac nad oedd cerbydau yn cael symud pan oedd plant yn dod allan o'r ysgol ar ddiwedd y dydd.

Mae'r cwest yn parhau.

Straeon perthnasol