Ceisio 'dychryn' dyn wrth frathu rhan o glust i ffwrdd

Geraint Jones
Image caption Brathodd Geraint Jones rhan o glust dyn i ffwrdd *RHYBUDD - Gall y llun isod beri gofid i rai

Mae cyn filwr wedi dweud wrth lys mai ceisio "dychryn" dyn arall oedd o pan frathodd ddarn o'i glust i ffwrdd.

Roedd Gwynant Jones ym mar Yr Academi, Aberystwyth ym mis Hydref pan wnaeth Geraint Jones, 25, ddod tu ôl iddo a brathu ei glust.

Mae Mr Geraint Jones o Aberystwyth wedi cyfaddef achosi niwed difrifol i Mr Gwynant Jones ond yn gwadu bod yna fwriad.

Dywedodd Mr Geraint Jones: "Fy mwriad oedd brathu ei glust. Dwi'n gwybod ei fod o'n beth afiach i wneud ond doedd gennai ddim bwriad brathu darn o'i glust i ffwrdd.

Fy mwriad oedd ei frathu gan achosi sioc iddo," meddai.

'Teimlais lot o boen'

Clywodd Llys y Goron Abertawe sut oedd Mr Geraint Jones wedi gwisgo fyny fel Colonel Gadaffi, fel rhan o daith tafarnau ddi-chwaeth. Cafwyd hyd i ddarn isaf o glust Mr Gwynant Jones ar y llawr gan aelod o staff.

Dywedodd bargyfreithiwr ar gyfer yr erlyniad, Mr Ian Wright bod Mr Geraint Jones wedi "gosod ei ddwylo ar ysgwyddau Gwynant Jones a rhwygo darn isaf ei glust i ffwrdd gyda'i ddannedd."

Mae Mr Gwynant Jones yn gweithio fel cynllunydd apiau ym Machynlleth a dywedodd wrth y llys: "Y cyfan dwi'n cofio yw bod yn y bar ac yn sydyn teimlais lot o boen.

"Gwyrais ymlaen a dyna pryd rwygwyd gwaelod fy nghlust i ffwrdd a gwelais lot o waed."

Image copyright Wales News Service

Dywedodd bargyfreithiwr ar gyfer yr amddiffyniad, Mr James Hartson nad oedd Mr Geraint Jones yn berson treisgar cyn y digwyddiad yma.

Ychwanegodd fod Mr Geraint Jones wedi bod yn aelod o'r fyddin cyn iddo adael er mwyn astudio hanes a gwleidyddiaeth.

Dywedodd Mr Hartson wrth y llys nad oedd Geraint Jones yn ceisio "esgusodi ei ymddygiad am eiliad," meddai.

Mae'r achos yn parhau.