Gwobrwyo ysgol yn Sir Gâr am hyrwyddo'r Gymraeg

Siarter Iaith

Bydd plant ysgol gynradd yn Llanelli yn cael gwobr yn ddiweddarach am eu gwaith yn hyrwyddo'r iaith Gymraeg.

Ysgol Brynsierfel yw'r ysgol gyntaf i ennill un o wobrau Siarter Iaith Sir Gâr.

Nod y Siarter Iaith yw annog plant i ddefnyddio'r Gymraeg yn gymdeithasol, a'u hysbrydoli i ddefnyddio'r Gymraeg ym mhob agwedd o'u bywydau.

I gyd-fynd â'r dathliad, mae disgyblion yr ysgol wedi paratoi sioe gerdd o'r enw Welsh Not.

Image caption Disgyblion Ysgol Brynsierfel yn perfformio rhan o'u sioe gerdd, Welsh Not

Mae 93% o blant yn dod o gartrefi lle'r Saesneg yw'r brif iaith, ond mae'r plant wedi cael cyfle i ymarfer eu Cymraeg, diolch i ddosbarthiadau clwb drama yr ysgol.

Cwmni CISP Multimedia sydd wedi paratoi'r disgyblion am eu perfformiad. Cafodd y disgyblion gyfle i baratoi ffilm fer fel rhan o'r gwaith ar gyfer y Sioe Gerdd.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Mae'r plant wedi cymryd rhan mewn pob math o weithgareddau medd Ian Saunders o CISP Multimedia

Mae gwersi Cymraeg wythnosol am ddim wedi eu trefnu i rieni a phobl y gymuned mewn partneriaeth â'r cyngor sir, ac mae awduron, artistiaid, cyfansoddwyr a beirdd wedi ymweld â'r ysgol i hybu balchder yn y Gymraeg.

Bydd y disgyblion yn cael eu gwobrwyo â'r wobr efydd mewn seremoni yn yr ysgol yn ddiweddarach. Bydd uwchswyddogion y cyngor sir, a'r chwaraewr rygbi, Garan Evans o'r Scarlets yn bresennol.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Mae'r wobr yn anrhydedd, medd pennaeth Ysgol Brynsierfel, Mrs Jayne Davies

Dywedodd pennaeth yr ysgol, Mrs Jayne Davies, bod derbyn y wobr yn anrhydedd: "Mae perfformio'r ddrama Welsh Not yn berffaith ar gyfer lansio Gwobr Efydd y Siarter Iaith yma yn Ysgol Gymraeg Brynsierfel, gan mai dyna'r union gyfnod pryd y dechreuodd y Gymraeg ddirywio.

"Mae'r plant wedi sylweddoli pa mor lwcus yw nhw eu bod yn gallu siarad Cymraeg yn yr ysgol a bod cyfrifoldeb arnyn nhw i ddiogelu dyfodol yr iaith.

"Mae bodolaeth a llwyddiant Ysgol Gymraeg Brynsierfel yn profi bod holl ymdrechion y gorffennol wedi llwyddo. Hoffwn ddiolch i'r holl lywodraethwyr, staff, rhieni, disgyblion, ymwelwyr ac asiantaethau sydd wedi cyfrannu at ennill y Wobr Efydd."

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant: "Mae Ysgol Gymraeg Brynsierfel yn llwyr haeddu'r wobr hon am y gwaith mae wedi ei wneud dan arweinyddiaeth Mrs Davies i hybu'r Gymraeg fel iaith cymuned yr ysgol a'r gymuned ehangach."