Cynnydd yn amser aros mewn ambiwlans

Ambulances

Mae'r ffigyrau diweddara yn dangos fod cynnydd o 11% mewn cleifion yn aros mewn ambiwlansys am dros gyfnod o awr y tu allan i ddau o'r prif ysbytai yng ngogledd Cymru.

Cafodd 893 o gleifion eu heffeithio, cynnydd o 89 i'r 804 claf ym mis Tachwedd.

Roedd yna gynnydd yn ysbytai Glan Clwyd ym Modelwyddan, Sir Ddinbych ac Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Ar y llaw arall roedd yna 73 yn llai o gleifion yn aros y mewn ambiwlans y tu allan i Ysbyty Maelor Wrecsam.

Fe fydd adroddiad gan y bwrdd iechyd ddydd Iau yn dweud eu bod wedi cynyddu nifer y gwelyau a nifer y staff i fynd i'r afael a'r broblem.

Fis diwethaf dywedodd Dr Andrew Goodall, pennaeth y GIG yng Nghymru, fod y gwasanaeth yn wynebu her "eithriadol" y gaeaf hwn.

Dywedodd Morag Olsen o Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr fod staff arbenigol wedi eu rhoi ar ddyletswydd i gynhorthwyo cleifion sy'n aros mewn ambiwlansys.

Golygai hyn fod "gofal yn dechrau i nifer tra eu bod yn aros am wely mewn ysbyty."