Canser yr esgyrn: 'Dim digon o sylw ac arian'

priodas
Image caption Y gobaith yw y gall therapi proton ymestyn bywyd Nicola

Mae elusen ganser wedi dweud wrth BBC Cymru nad oes gan ganser yr esgyrn broffil mor uchel â mathau eraill o'r afiechyd.

Roedd Dr Zoe Davidson o Ymddiriedolaeth Ymchwil Canser yr Esgyrn yn siarad ar raglen Taro'r Post wrth drafod achos Nicola White o Lanelli, sydd â math prin o ganser yr esgyn.

Mae Nicola, sy'n 32 oed ac yn fam i ddau o blant, wedi clywed mai dwy flynedd sydd ganddi i fyw.

Mae ffrindiau a theulu Nicola wedi dechrau codi arian i dalu am therapi proton yn y gobaith y gallai hyn ymestyn ei bywyd.

'Rhwystredigaeth'

Yn ôl ei chyfnither, Emily Carr, mae'r gwaith o godi ymwybyddiaeth ac arian wedi dod a'r gymuned at ei gilydd.

Dywedodd: "Fi'n rili teimlo bod Llanelli i gyd yn jyst helpu Nicola. Mae mor neis i ddarllen y negeseuon.

"Mae hi wrth ei bodd yn darllen nhw a gwybod bod pobl yn trial helpu."

Image caption Mae'r apêl wedi codi £20,000 hyd yma

Dywedodd Dr Zoe Davidson, sy'n gydlynydd bio-banc cenedlaethol gydag Ymddiriedolaeth Ymchwil Canser yr Esgyrn: "Nid oes gan ganser yr esgyrn broffil mor uchel â mathau eraill o ganser ac mae hefyd wedi ei dan ariannu i gymharu ag afiechydon eraill.

"Rydym yn cydymdeimlo yn fawr â sefyllfa a rhwystredigaeth Nicola.

"Mae'r Ymddiriedolaeth wedi ariannu gwaith ymchwil sydd yn edrych ar effeithiolrwydd therapi pelydr proton ac yn hyderus fod hyn yn un dull pwysig o drin cleifion sydd â chanser yr esgyrn."

Mae'r apêl hyd yma wedi llwyddo i godi £20,000 o'r targed o £75,000.