Cymeradwyo cynllun datgymalu a storio pier Bae Colwyn

Published
image captionCwympodd rhan o'r pier i'r môr ar 1 Chwefror

Mae Cabinet Cyngor Conwy wedi rhoi sêl bendith i gynllun i ddatgymalu pier Bae Colwyn ar ôl i ran o'r safle hanesyddol ddisgyn i'r môr.

Mae strwythur Pier Victoria yn parhau i fod yn beryglus, ond bwriad y cyngor yw achub rhannau sydd o werth hanesyddol, eu catalogio a'u cadw rhag ofn y bydd penderfyniad yn y dyfodol i ail-adeiladu.

Yn ystod y cyfarfod ddydd Mawrth, clywodd aelodau y gallai'r pier gael ei golli'n barhaol os na fydd camau i fynd i'r afael a'r mater yn syth.

Dywedodd y Cynghorydd Dilwyn Roberts, arweinydd y cyngor: "Gan ystyried yr angen i gydbwyso cyfrifoldebau'r awdurdod tuag at statws rhestredig y pier a diogelwch y cyhoedd, cytunodd y cabinet y dylai'r gwaith argyfwng gael ei wneud er mwyn atal unrhyw ddirywiad pellach o'r strwythur rhestredig."

Mae disgwyl i'r gwaith gymryd tair wythnos, a bydd trefniadau diogelwch yn parhau mewn lle er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd.

image copyrightSTEVEN THOMAS/ROBY AERIAL

Straeon perthnasol