Bachgen ysgol yn 'rhedeg' cyn gwrthdrawiad bws mini

Ashley Talbot Image copyright LLUN TEULU
Image caption Bu farw Ashley Talbot oedd yn 15 oed yn Ysgol Maesteg yn Rhagfyr 2014

Mae cwest i farwolaeth bachgen a fu farw ar ôl bod mewn gwrthdrawiad gyda bws mini ysgol wedi clywed tystiolaeth gan ddisgyblion ei fod yn "rhedeg" cyn y gwrthdrawiad.

Bu farw Ashley Talbot, 15, yn dilyn gwrthdrawiad gyda bws mini oedd yn cael ei yrru gan athro ar safle Ysgol Maesteg yn Rhagfyr 2014.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar ddiwedd diwrnod ysgol pan oedd hyd at 1,000 o ddisgyblion yn gadael yr ysgol ar droed ac ar fysiau.

Dywedodd un ferch wrth y rheithgor yn Aberdâr ei bod wedi gweld pum achos ble roedd "gwrthdrawiadau bron wedi digwydd" yn y gorffennol.

'Rhedeg rhwng dau fws'

Disgrifiodd un ferch ei bod wedi gweld Ashley a ffrind arall yn rhedeg rhwng dau fws cyn i'r gwrthdrawiad ddigwydd.

Roedd anafiadau Ashley mor ddifrifol iddo farw yn y fan ar lle.

Cafodd yr athro addysg gorfforol, Chris Brooks ei holi gan yr heddlu ond ni wynebodd unrhyw gyhuddiadau.

Dywedodd merch arall fod gan Ashley un clustffon ymlaen.

Fe glywodd hi dri sŵn chorn cyn gweld Ashley yn rhedeg rhwng dau fws cyn taro yn erbyn y bws mini.

Cafodd ei daflu dros fonet y cerbyd cyn i'r olwyn fynd drosto.

Sawl damwain agos

Cyn i Ashley redeg tuag at y bws mini dywedodd un disgybl ei fod wedi ei rybuddio gan ddweud: "Paid â bod yn wirion, wyt ti'n gwybod faint o weithiau dwi bron a chael fy nharo drosodd ar y ffordd yma?"

Mae nifer o blant eraill wedi dweud mewn datganiadau eu bod bron a bod yng nghanol gwrthdrawiadau. Doedd y plant heb adrodd am y digwyddiadau gan nad oedden nhw'n credu bod yr achosion ddigon difrifol.

Dywedodd un plentyn "bron yn ddyddiol yn yr ysgol" y gallai weld achosion lle allai damwain fod wedi digwydd.

Mae tystion eraill wedi dweud bod gyrrwr y bws mini, Mr Brooks yn gyrru ar gyflymder o thua 10mya ac fe redodd allan o'r bws i chwilio am help yn syth cyn ymuno yn yr ymdrechion i adfywio Ashley.

Mae ffrind Ashley oedd hefyd wedi rhedeg gydag ef wedi dweud mai Ashley a fo oedd ar fai.

Er i'r ffrind gael man anafiadau, dywedodd na ddylai'r ddau fod wedi bod yn rhedeg ac fe ychwanegodd eu bod wedi cael eu dysgu i "oedi, edrych a gwrando" cyn croesi'r ffordd.

Dywedodd disgyblion eraill nad oedden nhw wedi gweld achosion o wrthdrawiadau agos ac eu bod wedi derbyn cyngor ynglŷn â diogelwch ar y ffordd ar ôl iddyn nhw ymuno â'r ysgol.

Mae'r cwest yn parhau.