Agor cwest i farwolaeth ffermwr ger Rhuthun

Cwest Image copyright Llun Teulu

Mae cwest wedi agor i farwolaeth ffermwr o Ddyffryn Clwyd, fu farw wrth geisio atgyweirio cerbyd ar ei fferm.

Cafodd gwrandawiad rhagarweiniol ei gynnal yn Rhuthun, gan Uwch Grwner Dwyrain a Chanolbarth Gogledd Cymru, John Gittins.

Dywedodd Mr Gittins ei bod yn ymddangos i Huw Owen Smith, 62 oed o Facheirig, Llanfair Dyffryn Clwyd fod yn defnyddio peiriant 'forklift' i godi'r cerbyd Land Rover Discovery yr oedd yn gweithio oddi tano ar y pryd, a bod hwnnw wedi disgyn ar ei ben. Bu farw Mr Smith yn y fan a'r lle.

Dywedodd John Gittins fod y patholegydd Dr Mohammed Aslan wedi nodi mai anafiadau gwasgu ac anafiadau i'r cefn oedd yn gyfrifol am farwolaeth Mr Smith.

Cafodd y cwest ei ohirio tan yn ddiweddarach yn y flwyddyn.