Agor cwest i farwolaeth mewn melin bapur yn y Fflint

UPM Shotton Image copyright Google

Mae cwest wedi clywed fod dyn wedi marw mewn melin bapur yn Sir y Fflint wedi iddo gael ei wasgu gan graen codi nwyddau.

Bu farw Austin Thomas tra roedd yn gweithio ym melin bapur UPM yn Shotton ar 6 Chwefror.

Roedd yn dad i un plentyn ac arferai fod yn filwr gyda'r Gwarchodlu Cymreig.

Cafodd gyrrwr y craen ei arestio yn dilyn y digwyddiad ond fe gafodd ei ryddhau heb ei gyhuddo'n ddiweddarach.

Mewn gwrandawiad byr yn Rhuthun, dywedodd Uwch Grwner Dwyrain a Chanolbarth Gogledd Cymru, John Gittins fod y patholegydd Dr Mohammed Aslan wedi nodi mai anafiadau'n dilyn cael ei wasgu oedd yn gyfrifol am farwolaeth Mr Thomas.

Cafodd y cwest ei ohirio tan y bydd gwrandawiad llawn yn cael ei gynnal yn ddiweddarach yn y flwyddyn.