Ail-agor ymgynghoriad i statws ysgol 3-19 newydd Y Bala

ysgol y berwyn
Image caption Bwriad y cynllun yw uno dwy o ysgolion cynradd Y Bala gyda'r ysgol uwchradd, Ysgol y Berwyn

Mae Cabinet Cyngor Gwynedd wedi penderfynu ail-agor yr ymgynghoriad i statws ysgol 3-19 newydd yn Y Bala.

Daeth y penderfyniad wedi i dros 1,000 o bobl arwyddo deiseb yn galw ar y cyngor i roi statws cymunedol i'r campws, yn hytrach na statws eglwysig.

Y cynllun yw uno dwy o ysgolion cynradd y dref, Ysgol Bro Tegid ac Ysgol Beuno Sant - sy'n ysgol eglwysig - gyda'r ysgol uwchradd bresennol, Ysgol y Berwyn.

Diwedd Ionawr fe ysgrifennodd llywodraethwyr yr ysgol uwchradd at y cyngor yn galw arnyn nhw i ailystyried statws eglwysig yr ysgol newydd.

Mae'r gwaith o adeiladu'r campws newydd ar safle Ysgol y Berwyn yn parhau.

Mae'r cyngor sir wedi dweud mai'r gobaith yw agor yr ysgol erbyn 2018. Pryder rhai yw y bydd cael ymgynghoriad arall yn achosi oedi.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, yr aelod cabinet dros addysg mai nod y cyngor yw "sicrhau darpariaeth addysg o'r radd flaenaf ar gyfer plant a phobl ifanc dalgylch Y Berwyn".

Ychwanegodd: "Yn anffodus, yn dilyn cyfnod hir o gydweithio gyda'r Eglwys yng Nghymru, mae'r datblygiadau diweddar wedi achosi pryder mawr ymysg llywodraethwyr ac aelodau'r gymuned leol ac felly yn peri risg sylweddol i lwyddiant yr ysgol.

"O ganlyniad, mae'r Cabinet wedi penderfynu cefnogi'r argymhelliad i ymgynghori'n ffurfiol gyda llywodraethwyr ar yr opsiwn i dynnu'r cynnig presennol yn ei ôl."

'Llanast llwyr'

Dywedodd llefarydd ar ran Esgobaeth Llanelwy eu bod yn "siomedig ond heb eu synnu" gan y penderfyniad.

"Mae Cyngor Gwynedd wedi gwneud llanast llwyr o'r prosiect hwn. Fe wnaeth y cyngor ofyn i ni i weithio gyda nhw ac fe wnaethom hynny, gan gefnogi eu cynlluniau ar gyfer ad-drefnu ysgolion yn Ne Meirionnydd.

"Y mater sylfaenol yma yw bod Cyngor Gwynedd wedi tynnu eu cefnogaeth i'r prosiect hwn yn ôl.

"Rydym yn disgwyl i Gyngor Gwynedd gysylltu â ni fel mater o frys."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym wedi darparu £5.135m tuag at ysgol 3-19 yn Y Bala, nid yw'r arian yma dan fygythiad.

"Ni all Llywodraeth Cymru wneud sylw ar unrhyw ymgynghoriad o newid sydd dan ystyriaeth gan y llywodraeth leol."

Straeon perthnasol