Peilonau Conwy a Sir Ddinbych: Adolygiad barnwrol

peilon Image copyright PA

Mae gwrthwynebwyr cynllun dadleuol i osod peilonau trydan uwchben rhannau o Gonwy a Sir Ddinbych wedi ennill yr hawl i gael adolygiad barnwrol.

Ym mis Gorffennaf y llynedd cymeradwyodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, gynnig gan gwmni SP Manweb i osod llinellau trydan foltedd uchel, 11 milltir o hyd rhwng fferm wynt ger Clocaenog a'r is-orsaf yng Nglascoed, ger Llanelwy.

Fe ddaeth hynny yn dilyn gwrandawiad cyhoeddus, lle'r oedd nifer o drigolion lleol, perchnogion tir, amgylcheddwyr, cynghorau a gwleidyddion yn gwrthwynebu'r cynnig.

Nawr mae grŵp sydd wedi bod yn ymgyrchu dros osod y gwifrau o dan y ddaear wedi ennill yr hawl i adolygiad barnwrol, a bydd gwrandawiad yr Uchel Lys yn cael ei gynnal yn Llangefni ym mis Ebrill.

Dywedodd cadeirydd y grŵp Dyfrig Hughes: "Nid oedd gan SP Manweb unrhyw fwriad i gladdu'r gwifrau o dan ddaear. Yn lle hynny roeddynt am ddewis yr opsiwn rhataf."

Mae llefarydd ar ran SP Energy Networks wedi dweud eu bod yn "ymwybodol" o'r adolygiad barnwrol.

"Byddwn yn monitro'r datblygiadau ac yn parhau i weithio'n agos gyda'n cleientiaid. Nid yw hyn yn effeithio ar ein rhaglen, ac mi fydd ein cynlluniau i ddatblygu 'r cynllun yn parhau", meddai'r llefarydd.