Rhybudd melyn am wyntoedd arfordirol cryfion

Coeden Image copyright Cyngor Ynys Môn
Image caption Ni chafodd neb anaf pan ddaeth coeden i lawr ar y briff ffordd drwy Borthaethwy

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd am wyntoedd cryfion ar hyd arfordir gorllewinol Cymru drwy gydol dydd Llun.

Mae'r rhybudd melyn am wyntoedd all chwythu hyd at 75 milltir yr awr, yn enwedig i'r gorllewin o'r mynyddoedd.

Gan fod y gwynt yn hyrddio o'r dwyrain fe all hyn effeithio ar ei gyflymder.

Mae'n bosib y bydd y tywydd garw yn effeithio ar deithiau i yrwyr a defnyddwyr llongau.

Mae disgwyl i Ffordd Telford ym Mhorthaethwy fod ar gau am ran fwyaf o'r dydd i'r ddau gyfeiriad yn dilyn damwain yn gynharach, ac i alluogi gweithwyr y cyngor glirio coeden sydd wedi cwympo ar ffordd yr A5 rhwng Tan Y Bonc a'r B5420 Cil-Bedlam.

Yn y cyfamser mae'r A55 ar gau i gyfeiriad y dwyrain ger Bryngwran, wedi i lori dancer droi ar ei hochr.

Mae'r rhybudd melyn mewn grym ar gyfer siroedd Conwy, Ynys Môn, Gwynedd, Penfro, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Phowys.