Tyddewi i wneud cais i fod yn Ddinas Diwylliant 2021

Tyddewi

Fe fydd dinas leiaf Cymru yn mynd ben-ben â dinas fwyaf Cymru a dinasoedd eraill er mwyn ceisio ennill y fraint o gael ei dewis fel Dinas Diwylliant y DU ar gyfer 2021.

Fe wnaeth cabinet Cyngor Sir Penfro benderfynu ddydd Llun i fwrw mlaen gyda chais Tyddewi sydd â phoblogaeth o lai na 2000.

Mae'n golygu y byddan nhw yn cystadlu yn erbyn dinasoedd llawer mwy, gan gynnwys prifddinas Cymru, Caerdydd.

Bydd y cyngor nawr yn ymgynghori cyn llunio cais ffurfiol.

Cafodd man geni nawddsant Cymru ei wneud yn ddinas yn 16eg ganrif oherwydd yr Eglwys Gadeiriol.

Mae'r cyngor yn awgrymu y dylai'r cais gynnwys ardal ehangach o ogledd Sir Benfro yn ogystal â Thyddewi "er mwyn gallu elwa ar hunaniaeth ddiwylliannol gogledd Sir Benfro, er enghraifft yr iaith Gymraeg".

Mae disgwyl i'r Ddinas Diwylliant buddugol gael ei dewis erbyn Rhagfyr 2017.

Dinas Hull ar lannau'r Humber yw Dinas Diwylliant y DU ar hyn o bryd.