Agor ysgol cyfrwng Cymraeg newydd

Ysgol

Mae'r ysgol gynradd benodedig Gymraeg gyntaf yn ne Sir Benfro, wedi agor ei drysau yn swyddogol ddydd Llun.

Cafodd Ysgol Hafan y Môr yn Ninbych y Pysgod ei hagor oherwydd y cynnydd yn y galw am addysg cyfrwng Cymraeg yn ne'r sir.

Mae'r ysgol wedi ei chartrefu yn hen adeiladau ysgol gynradd cyfrwng Saesneg y dref.

Fe fydd ysgol cyfrwng Saesneg newydd, ysgol yr Eglwys yng Nghymru, hefyd yn agor yn swyddogol heddiw - ar safle newydd wrth ymyl Ysgol Hafan y Môr.

Mae Cyngor Sir Penfro wedi buddsoddi £8.37m yn y ddwy ysgol.

Dywedodd y cynghorydd Huw George, aelod cabinet y cyngor sydd â chyfrifoldeb am y Gymraeg: "Mae hwn yn amser hanesyddol i addysg gynradd yn Ninbych-y-pysgod, yn enwedig o safbwynt yr iaith Gymraeg yn Sir Benfro. "