Heddwas wedi'i anafu mewn digwyddiad ger Wrecsam

heddlu

Mae ymchwiliad wedi agor yn dilyn digwyddiad yn ardal Wrecsam ble bu un dyn farw, a heddwas ei anafu.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru eu bod wedi ceisio cynorthwyo wrth i ddyn yn ei 30au geisio lladd ei hun ym mhentref Johnstown am 10:20.

Bu farw'r dyn yn yr ysbyty yn ddiweddarach er gwaethaf ymdrechion i'w achub.

Cadarnhaodd yr heddlu bod y swyddog oedd wedi ei anafu wedi cael triniaeth yn yr ysbyty, ond nad oedd ei anafiadau'n rai difrifol.

"Hoffwn ddiolch i aelodau'r gymuned leol am eu cydweithrediad a'u hamynedd, yn ystod ac ers y digwyddiad," meddai'r Uwch-arolygydd Alex Goss.

"Mae'r mater nawr yn cael ei gyfeirio at Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) fel sydd yn ofynnol ac yn arferol dan yr amgylchiadau yma."