'Potensial mawr' bysus dŵr Caerdydd wrth i niferoedd godi

Danny Rees
Image caption Danny Rees gyda chwch y Princess Katharine, sydd yn teithio tua 10mya

Mae disgwyl y bydd tua 200,000 o bobl wedi teithio ar fysus dŵr Caerdydd pan fydd y ffigyrau diweddaraf yn cael eu cyhoeddi fis Ebrill, yn ôl awdurdod yr harbwr.

Mae hynny dros dair gwaith y 72,000 a ddefnyddiodd y cychod pan ddechreuon nhw yn 2002.

Ond gyda phum miliwn o bobl yn ymweld â Bae Caerdydd bob blwyddyn, mae "potensial enfawr" i gynyddu'r nifer yma yn ôl Danny Rees, sy'n gyfrifol am un o'r 13 gwasanaeth.

"Mae ganddo'r potensial i fod yn wasanaeth bws amgen," meddai.

"Ond 'dyn ni'n cael mwy o dwristiaid na phobl leol - pobl o Awstralia, yr Eidal, Twrci, maen nhw wedi arfer â chludiant dŵr. Ond fan hyn dyw e ddim yn rhan o'n diwylliant, o'n ffordd o feddwl."

Image copyright Ben Evans/Huw Evans Agency
Image caption Byddai hefyd angen ystyried cychod eraill sydd yn defnyddio Bae Caerdydd, yn ôl Steve Woodward

Ar hyn o bryd mae naw gorsaf yn cael eu defnyddio gan gynnwys ym Mhenarth, y Bae, Grangetown, canol y ddinas, a Pharc Biwt.

Ac yn ôl yr ymgynghorydd a chyfarwyddwr gwasanaeth Aquabus, Steve Woodward fe allai system rhyddfraint olygu bod modd i un cwmni fuddsoddi mewn gwella'r cysylltiadau.

"Rydych chi eisiau gwasanaeth sy'n cynnwys popeth, ond heb bolisi corfforaethol o'r awdurdod lleol mae 'chydig yn drychinebus," meddai Mr Woodward.

"Mae gennych chi gychod o bob maint, siâp ac oed. Un broblem fawr yw ein bod hi'n rhydd i bawb [sefydlu gwasanaethau]."

Awdurdod yr Harbwr sydd yn gyfrifol am ddyfroedd y brifddinas ar ran y cyngor, a dywedodd yr harbwrfeistr Andrew Vye-Parminter ei fod yn credu mai gwella'r gorsafoedd presennol ddylai'r flaenoriaeth fod, yn hytrach nag agor gorsafoedd a llwybrau newydd.

"Mae angen ystyried sawl peth gan gynnwys galw, cost, cyflymder, pris o'i gymharu â bws ychwanegol ar y ffordd, a'r tywydd - megis llif yr afon yn atal gwasanaethau," rhybuddiodd.