Galw am wahardd plant dan 10 rhag penio pêl-droed

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Plant yn penio pêl: Barn Iwan Roberts

Mae cyn-ymosodwr Cymru, Iwan Roberts wedi annog Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC), i fod yn "ddewr" a gwahardd plant dan 10 oed rhag penio pêl.

Fe wnaeth astudiaeth ddiweddar ym Mhrifysgol Stirling awgrymu bod penio pêl yn achosi newidiadau byr dymor i'r ymennydd.

Mae Ymddiriedolaeth CBDC, sydd yn gyfrifol am y gêm ar lawr gwlad, wedi dweud y byddai angen cael tystiolaeth gref cyn cyflwyno unrhyw waharddiad.

Mae awdurdodau'r gamp yn yr UDA eisoes wedi cyflwyno gwaharddiad o'r fath, ac mae pennaeth Undeb y Pêl-droedwyr Proffesiynol, Gordon Taylor, ymysg y rheiny sydd wedi galw am gamau tebyg.

Cur pen

Wrth siarad â rhaglen Good Morning Wales ar BBC Radio Wales, dywedodd Iwan Roberts y gallai CBDC arwain y ffordd wrth ddelio â'r mater, ac mai gwaharddiad fyddai'r peth "cywir" i'w wneud.

Dywedodd y gallai hynny hefyd helpu chwaraewyr ifanc i ddatblygu sgiliau pêl gyda'u traed yn well.

"Pan 'dach chi ddim yn amseru'ch peniad yn gywir ac mae'n taro ochr eich pen, mae'n rhoi cur pen i chi am 'chydig eiliadau neu funudau," meddai.

"Mi fydd cyfnod ble mae'n rhaid i chi ddysgu penio pêl yn iawn os ydych chi am fynd yn bellach yn y gêm ond dwi'n meddwl bod amser i ddysgu hynny, o bosib unwaith 'dach chi'n 14, 15, 16 oed."

Image copyright Getty Images
Image caption Ashley Williams yn cael ei ben i'r bêl yn ystod Euro 2016

Ond yn ôl Luke Griggs o elusen Headway, sydd yn ymgyrchu dros fwy o ymwybyddiaeth o gyfergyd o fewn chwaraeon, does dim digon o dystiolaeth eto i gyfiawnhau gwaharddiad.

"Mae'r math yma o sgwrs yn bositif iawn ond mae'n rhaid i ni sicrhau nad ydyn ni'n darbwyllo pobl rhag chwarae pêl-droed," meddai.

"Dwi'n sicr ddim yn meddwl bod digon o dystiolaeth na chonsensws meddygol eto. Beth sydd angen arnom ni yw mwy o astudiaethau er mwyn cefnogi hyn."

Dywedodd prif weithredwr Ymddiriedolaeth CBDC, Neil Ward, eu bod eisoes wedi addasu'r ffordd mae plant iau yn cael eu hyfforddi er mwyn ei gwneud hi'n "ddiogel a hwyl" iddyn nhw.

"Os yw hyn a thystiolaeth bellach yn darparu tystiolaeth gadarn bod angen addasu'r gêm i beidio âchynnwys penio, yna wrth gwrs fe fyddai'r newidiadau perthnasol yn cael eu gwneud," meddai Mr Ward.