Taclo tân mewn canolfan bêl-droed 3G yng Nghwmbrân

tan Image copyright @kar1a
Image caption Cafodd y gwasanaeth tân eu galw nos Sadwrn i'r digwyddiad

Mae perchnogion canolfan chwaraeon yn Nhorfaen yn dweud eu bod yn "torri eu calonnau" wedi i dân enfawr wneud difrod sylweddol i'r cyfleusterau.

Roedd y gwasanaeth tân yn parhau i daclo'r fflamau fore ddydd Sul ar ôl cael eu galw i'r Football Factory ar Stad Ddiwydiannol Avondale, Cwmbrân am 18:50 nos Sadwrn.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru bellach wedi gadael y safle, ond dydyn nhw dal ddim yn gwybod sut ddechreuodd y tân.

Does dim adroddiadau bod unrhyw un wedi eu hanafu yn y digwyddiad.

Image caption Roedd cerbydau tân yn parhau i fod yno brynhawn Sul

Mae'r cyfleusterau yn Football Factory yn cynnwys bar a stafell ddigwyddiadau yn ogystal â chaeau pêl-droed 3G dan do.

Mewn neges ar Twitter dywedodd y ganolfan: "Yn dilyn tân ar safle'r Football Factory, mae'n flin gennym i ddweud y byddwn ni ar gau am y dyfodol rhagweladwy.

"Diolch yn fawr i'n cwsmeriaid ffyddlon ac rydym yn ymddiheuro'n fawr am yr anghyfleustra i bobl sydd wedi archebu gyda ni yn y dyfodol. Fe fyddwn ni'n cysylltu â phobl sydd eisoes wedi archebu a thalu yn fuan.

"Mae pawb yn y Football Factory yn torri'u calonnau yn dilyn y digwyddiad erchyll yma."