Holi hanes rhyw achwynwyr trais yn 'anghyfiawn' medd AS

liz saville roberts
Image caption Mae Liz Saville Roberts am weld newid yn y gyfraith

Mae AS o Gymru yn dweud ei bod yn gobeithio gweld newid i'r ddeddf yn ymwneud â holi am hanes rhyw pobl sydd yn honni eu bod wedi cael eu treisio.

Ddydd Mercher fe gyflwynodd AS Plaid Cymru, Liz Saville Roberts fesur aelodau preifat yn galw am newid yn y ddeddf, gan ddweud nad yw'n "gwneud digon" i amddiffyn dioddefwyr.

Daw hynny wedi i'r rheithgor yn ail achos Ched Evans gael yr hawl i glywed manylion am fywyd rhyw'r achwynydd.

Mae'r gyfraith yn caniatáu i hynny ddigwydd dan amgylchiadau arbennig, ond yn ôl Ms Saville Roberts mae'n digwydd yn llawer mwy aml nag yr oedd y ddeddf wedi ei bwriadu.

Cafwyd Mr Evans, 28, yn ddieuog o dreisio yn dilyn achos yn Llys y Goron Caerdydd fis Hydref y llynedd.

'Amherthnasol'

Ar hyn o bryd mae llywodraeth y DU yn adolygu'r ddeddfwriaeth, ac maen nhw hefyd yn edrych i gyflwyno mesur newydd fyddai'n atal camdrinwyr domestig rhag poenydio'u dioddefwyr yn y llys.

Dywedodd AS Dwyfor Meirionnydd mai ei gobaith hi wrth gyflwyno'i mesur aelodau preifat oedd efelychu rhai tebyg yn yr UDA, Canada a Awstralia.

Image copyright Getty Images
Image caption Cafodd Ched Evans ei ganfod yn ddieuog o dreisio yn dilyn ail achos y llynedd

"Dyw'r ffaith bod rhywun wedi cydsynio i gael rhyw yn y gorffennol neu beidio ddim yn berthnasol wrth ystyried a wnaethon nhw roi cydsyniad i'r ymosodwr honedig," meddai.

"Mae'r ffaith bod cyfreithwyr amddiffyn yn defnyddio hanes rhyw achwynydd i danseilio'u cymeriad mewn cymaint o achosion yn anghyfiawnder llwyr, ac mae'n bownd o'i gwneud hi'n anoddach i ddioddefwyr ddod ymlaen ac adrodd am drais."