Ymgyrchwyr yn gollwng apêl gwerthiant Dŵr Dyffryn Dyfrdwy

Protestwyr
Image caption Roedd yr ymgyrchwyr yn pryderu am yr effaith ar swyddi a biliau

Mae ymgyrchwyr wedi gollwng eu hapêl yn erbyn yr ymgais gan gwmni Severn Trent i brynu Dŵr Dyffryn Dyfrdwy.

Ddydd Mercher fe wnaeth yr Uchel Lys gymeradwyo'r gwerthiant o £84m, a hynny wedi ffrae ynglŷn â phleidleisiau cyfranddalwyr.

Roedd cyfranddalwyr Dŵr Dyffryn Dyfrdwy wedi dweud y bydden nhw'n apelio'r dyfarniad hwnnw, gan ei ddisgrifio fel brwydr "Dafydd a Goliath".

Ond maen nhw wedi penderfynu yn erbyn cymryd y cam hwnnw bellach, a hynny er mwyn dod â'r ansicrwydd "i ben".

Swyddi a biliau

Mae Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yn cyflogi tua 180 o weithwyr ac mae ganddo 230,000 o gwsmeriaid yn ardaloedd Wrecsam a Chaer.

Ond roedd rhai staff a chwsmeriaid wedi gwrthwynebu'r gwerthiant i Severn Trent oherwydd pryderon ynglŷn â swyddi a biliau, gan ddenu cefnogaeth gwleidyddion lleol.

Roedd Severn Trent wedi cynnig mwy o arian na chwmni buddsoddi Ancala o Lundain, oedd wedi cynnig tua £78.5m i brynu Dŵr Dyffryn Dyfrdwy.

Cafodd y gwerthiant ei ganiatáu yn dilyn dyfarniad y llys am ffrae dros bleidlais cyfranddalwyr gafodd ei chynnal ym mis Rhagfyr.

Yn dilyn penderfyniad y cyfranddalwyr i beidio bwrw 'mlaen â'r apêl dywedodd AC Plaid Cymru, Llyr Gruffydd fod angen i Severn Trent ymrwymo i gadw swyddi a chyflenwyr lleol.

Ychwanegodd: "Roedd y frwydr i achub Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yn fwy na dim ond newid enw cwmni. Roedd yn ymwneud â'n hadnodd naturiol mwyaf gwerthfawr a phwy sydd yn elwa ohono. Dylai'r drafodaeth honno barhau."