Cymru 16-21 Lloegr

Published
image copyrightGetty Images
image captionPum munud oedd yn weddill pan groesodd Elliot Daly am i gais fuddugol

Roedd cais hwyr i'r asgellwr Elliot Daly yn ddigon i gipio buddugoliaeth i Loegr mewn gornest agos yn Stadiwm Principality brynhawn Sadwrn.

Fe aeth Lloegr ar y blaen yn yr hanner cyntaf diolch i gais Ben Youngs, cyn i Liam Williams groesi i roi Cymru ar y blaen ar yr egwyl.

Bu Leigh Halfpenny ac Owen Farrell yn cyfnewid ciciau yn yr ail hanner wrth i'r crysau cochion geisio ymestyn eu mantais.

Ond sicrhaodd cais Daly mai Lloegr ac nid Cymru sydd yn parhau i fod a gobaith o gipio'r Gamp Lawn ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni.

Dim North

Bu'n rhaid i Gymru wneud newid hwyr i'w tîm wedi i George North fethu â gwella o anaf i'w goes, gydag Alex Cuthbert yn cymryd ei le ar yr asgell.

Y crysau cochion oedd y cyntaf i roi pwyntiau ar y bwrdd wrth i Halfpenny lwyddo gyda chic gosb, ond yn dilyn pwysau gan Loegr unionwyd y sgôr o droed Farrell.

Methodd Daly gic gosb o bellter, ond ar ôl deunaw munud roedd y Saeson ar y blaen wedi i Ben Youngs gipio'r bêl o sgarmes a sgorio cais gyntaf y gêm yn dilyn symudiad hir.

Methodd Farrell y trosiad, a funudau'n ddiweddarach fe gaewyd y bwlch i ddau bwynt gyda chic gosb arall gan Halfpenny.

image copyrightGetty Images
image captionSgoriodd Leigh Halfpenny 11 o bwyntiau Cymru

Gyda'r ddau dîm yn taclo'n nerthol, fe ddechreuodd Cymru roi pwysau ar yr ymwelwyr a daeth Dan Biggar a Rhys Webb yn agos at gipio ceisiau.

Roedd y chwarae i gyd yn digwydd yn hanner Lloegr, ac fe ddaeth y crysau cochion o fewn metrau i'r llinell gais unwaith eto cyn i'r bêl fynd ymlaen o ddwylo'r capten Alun Wyn Jones.

Gyda dau funud i fynd o'r hanner cyntaf daeth y cais o'r diwedd, gyda sgrym yn 22 Lloegr yn rhoi cyfle i Webb fwydo Liam Williams, a'r asgellwr yn canfod bwlch drwy'r canol a thirio.

image copyrightGetty Images
image captionRoedd Cymru ar y blaen ar yr egwyl diolch i gais Liam Williams

Lloegr ddechreuodd yr ail hanner gryfaf, ond ar ôl i Sam Warburton ddwyn y bêl o sgarmes fe wnaeth Cymru wrthymosod a mynd yr holl ffordd i ben arall y cae cyn i bas ymlaen atal Biggar rhag cael cais.

Caewyd y bwlch i ddau bwynt wedi i Sam Warburton gael ei gosbi am fynd i mewn o'r ochr mewn sgarmes, gyda Farrell yn llwyddo gyda'i drosiad.

Ond roedd Cymru nôl yn 22 y Saeson cyn pen dim, ac fe ychwanegodd Halfpenny dri phwynt arall wedi i Loegr droseddu o flaen y pyst.

Drama hwyr

Fe barhaodd y ddau dîm i chwarae rygbi tempo uchel, ac fe ddaeth Lloegr o fewn modfeddi i'r llinell gais cyn i ryng-gipiad a rhediad Biggar dynnu pwysau oddi ar y tîm cartref.

Daeth Lloegr yn ôl, gan ennill cic gosb arall a rhoi'r cyfle i Farrell gau'r bwlch unwaith eto gyda deng munud i fynd.

A chyda phum munud yn weddill fe ddaeth y cais i Daly yn y gornel, gyda Farrell yn llwyddo gyda'r trosiad i roi'r crysau gwynion bum pwynt ar y blaen.

image copyrightRex Features
image captionCafwyd sawl tacl nerthol yn y gêm gan Ross Moriarty, wythwr Cymru

Cafodd Cymru un ymosodiad arall, ond cawsant eu cosbi am ddal ymlaen i'r bêl yn ardal y dacl ac fe ddiflannodd y cyfle.

Mae'r canlyniad yn golygu bod gobeithion tîm Rob Howley o gipio'r Gamp Lawn ar ben, ond fe allai'r pwynt bonws a gawson nhw am golli o lai nag un sgôr dal fod yn arwyddocaol yn y tabl terfynol.

Yn gynharach yn y dydd fe gafodd tîm merched Cymru grasfa yn eu gornest hwythau gyda'r Saeson, a hynny wedi i dîm dan-20 y dynion golli o 21-37 i'r un gwrthwynebwyr ar Barc Eirias nos Wener.