Canslo Rali Cambria oherwydd eira trwm

rali cambria Image copyright Mikolaj Haber

Mae trefnwyr Rali Cambria wedi penderfynu canslo ras y penwythnos hwn oherwydd eira trwm.

Roedd gyrwyr wedi bod allan ers bore dydd Sadwrn ar gyfer cymalau cyntaf yr ornest, oedd yn dechrau yn Llandudno ac yn cynnwys llwybrau yng Nghonwy a Gwynedd.

Ond ychydig cyn 10:30 fe gyhoeddodd Clwb Ceir Gogledd Cymru, sydd yn trefnu'r digwyddiad fod gweddill y ras wedi'i chanslo oherwydd y tywydd.

Image copyright Ross Thomson

"Yn anffodus mae Rali Cambria wedi ei chanslo gan y trefnwyr ar sail diogelwch yn dilyn y cymal cystadleuol cyntaf yn Alwen ger Cerrigydrudion, oherwydd bod eira trwm yn ei gwneud hi'n anodd cyrraedd cymalau Aberhirnant a Llangywer ger Y Bala, a dyw hi ddim yn saff i'r marsialiaid, cystadleuwyr a gwylwyr," medden nhw mewn datganiad.

Mae Rali Cambria wedi bod yn cael ei chynnal ers 1955 a bellach yn ei 62ain blwyddyn, ac roedd dros 100 o yrwyr yn cystadlu eleni.

Yn gynharach bu'n rhaid i'r ffefrynnau ar gyfer y rali, Luke Francis a John Roberts dynnu nôl wedi iddyn nhw fod mewn damwain yn Fforest Nant Glyn ddydd Gwener wrth fynd i brofi eu car.

Image copyright Jamie Atherton