Arglwydd Kinnock yn beirniadu Jeremy Corbyn dros Brexit

SP

Mae cyn-arweinydd y Blaid Lafur wedi beirniadu Jeremy Corbyn am ei ymdriniaeth o fesur Brexit.

Dywedodd yr Arglwydd Kinnock, mewn cyfweliad gyda rhaglen Sunday Politics BBC Cymru, fod Mr Corbyn wedi methu â chymryd mantais o ffraeo ymysg y Ceidwadwyr, ac yn hytrach wedi niweidio'i blaid ei hun.

"Mae beth allai fod wedi gallu bod yn broblem ddifrifol i'r blaid Geidwadol o achos y rhaniadau dwfn yn y blaid honno ar Ewrop... wedi troi i fod, o achos ffordd aneffeithiol o ddelio gyda'r mater gan arweinyddiaeth y blaid Lafur, i fod yn gyfres o anawsterau i'r blaid," meddai'r Arglwydd Kinnock.

Ond mae llefarydd newydd y blaid ar Gymru, Christine Rees wedi dweud y dylai'r blaid uno y tu ôl i Mr Corbyn.

Er bod Mr Kinnock yn canmol Mr Corbyn am ddewis Syr Keir Starmer fel llefarydd y blaid ar Brexit, aeth yn ei flaen i ddweud wrth y rhaglen: "Rwy'n digwydd credu fod yr arweinydd Llafur wedi gwneud nifer o gamgymeriadau strategol wrth ddweud na ddylai fod pleidlais rydd.

"Byddai hyn wedi galluogi adlewyrchu'r bleidlais yn yr ardaloedd yr oedd yr ASau'n ei gynrychioli, ac ar yr un pryd fe fyddai modd canolbwyntio'n galed ar amgylchiadau ein hymadawiad [o'r Undeb Ewropeaidd]."

Cytundeb

Dywedodd y cyn-Aelod Seneddol dros Islwyn, oedd hefyd yn Gomisiynydd Ewropeaidd am bron i ddegawd, ei fod yn credu y gallai'r cytundeb terfynol dros adael yr UE gymryd llawer iawn hirach na'r ddwy flynedd sy'n cael ei grybwyll gan rai, ac nad oedd "deng mlynedd yn afresymol".

Ychwanegodd arweinydd y blaid Lafur rhwng 1983 a 1992 y dylai Mr Corbyn fod yn "cynnig dadleuon cryf a pherthnasol ei hun am yr angen i ddiogelu lles pobl Prydain, yn enwedig y rhai hynny sydd leiaf diogel yn economaidd".

"Os ydych yn arweinydd, dyna'r hyn sydd yn rhaid i chi ei wneud. Dyna eich swydd," meddai.

Mewn ymateb dywedodd Ms Rees wrth yr un rhaglen: "Fe ddylen ni fod yn cefnogi'r arweinydd mewn unrhyw ffordd allwn ni, achos dyna yw strwythur y blaid Lafur."