Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn apelio dirwy pabïau FIFA

Pabi Image copyright Getty Images
Image caption Roedd delwedd o'r pabi i'w weld yn yr eisteddle cyn y gêm yn erbyn Serbia ym mis Tachwedd

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn bwriadu apelio yn erbyn penderfyniad FIFA i'w cosbi am arddangos symbol o'r pabi coch.

Cafodd patrwm y pabi ei ddangos yn un o'r eisteddleoedd cyn y gêm yn erbyn Serbia yn Stadiwm Dinas Caerdydd ym mis Tachwedd y llynedd, ac roedd y symbol hefyd i'w weld o amgylch y cae cyn yr ornest.

Ond fe wnaeth FIFA ddyfarnu bod hynny wedi torri rheolau ar ddangos symbolau gwleidyddol, ac fe gafodd y gymdeithas ddirwy o 20,000 Ffranc y Swistir - tua £15,690.

Roedd Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi mynnu cyn y gêm bod cynsail wedi ei osod yn 2011 pan wnaeth FIFA ganiatáu chwaraewyr i wisgo pabi coch ar rwymyn du o amgylch y fraich.

Image copyright Getty Images

Yn ogystal â Chymru, cafodd Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon eu dirwyo am arddangos y symbol yn ystod eu gemau cyn Sul y Cofio y llynedd.

Mae cymdeithasau pêl-droed Lloegr a'r Alban eisoes wedi cyhoeddi y byddant yn apelio yn erbyn y penderfyniad.

Dywedodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru ddydd Gwener: "Gall Cymdeithas Bêl-droed Cymru gadarnhau ei fod wedi derbyn rhesymau ysgrifenedig gan Bwyllgor Disgyblu FIFA yn ymwneud â sancsiynau gafodd eu gosod yn ystod gêm ragbrofol Cwpan y Byd FIFA yn erbyn Serbia ar Dachwedd 12 2016.

"Yn dilyn hyn, mae CBDC wedi hysbysu FIFA o'n bwriad i apelio'r penderfyniad."