'Fferm gyrff' i astudio gweddillion sy'n pydru

police evidence bag
Image caption RHYBUDD: Fe allai'r llun isod beri gofid i rai darllenwyr

Bydd myfyrwyr gwyddoniaeth fforensig ym Mhrifysgol Glyndŵr yn astudio sut mae gweddillion anifeiliaid yn pydru er mwyn cynorthwyo ymchwiliadau troseddol.

Fe fyddan nhw'n defnyddio carcasau moch ac anifeiliaid llai mewn "fferm gyrff" gan y bydd y canlyniadau yn debyg i'r hyn sy'n digwydd i weddillion dynol.

Y nod yw darparu data allai fod o gymorth i'r heddlu gydag ymchwiliadau i lofruddiaethau neu achosion eraill lle mae cyrff yn cael eu darganfod.

Dywedodd Amy Rattenbury, sy'n ddarlithydd gwyddorau fforensig ym Mhrifysgol Glyndŵr, bod yr ymchwil yn bwysig: "Mae'n canolbwyntio ar faes o'r enw taphonomy fforensig sydd yn ymwneud yn bennaf â phydru.

"Mae'n ceisio deall beth sy'n digwydd i gorff o'r eiliad pan mae'n marw tan iddo gael ei ddarganfod. Mae'n helpu ni i benderfynu am ba hyd y mae'r corff wedi marw.

"Mae'n bwysig iawn i'r heddlu yn rhan o'u hymchwiliad, felly os ydyn ni'n gallu dweud bod person wedi marw ers dywedwch chwe wythnos, ac mae gan berson sy'n cael ei amau alibi am yr adeg yna, ry'n ni'n gwybod y gallwn ei ddiystyru o'r ymchwiliad.

"Ond ry'n ni hefyd yn deall mwy am sut mae'r broses o bydru yn digwydd a sut mae'n gallu effeithio ar y corff, sy'n gallu ein helpu i adnabod gweddillion pan fyddan nhw'n cael eu darganfod."

Image caption Mae'r gweddillion yn cael eu gadael i bydru mewn tymheredd ac amodau gwahanol

Deellir mai'r "fferm gyrff" yw'r gyntaf o'i math yng Nghymru, ac mae wedi'i lleoli mewn ardal goediog ger campws y brifysgol yn Wrecsam.

Ychwanegodd Ms Rattenbury bod yr ymateb i'r ymchwil yn amrywio o un eithaf i'r llall, ond dywedodd hefyd bod yr anifeiliaid yn dod o ffynonellau moesegol o ladd-dai trwyddedig.

"Mae mwyafrif ein hymchwil yn defnyddio moch gan mai dyna'r anifeiliaid tebycaf i weddillion dynol," meddai.

"Ar hyn o bryd ni allwn ymchwilio i weddillion dynol mewn gwyddoniaeth fforensig yn y DU gan fod gormod o reolau cyfreithiol a moesegol.

"Rhaid i ni wneud yr ymchwil yma er mwyn symud gwyddoniaeth yn ei flaen."