Heroin yn broblem 'epidemig' yn Llanelli, medd barnwr

Cyffuriau
Image caption Cafodd Samuel Thorne, Phillip Williams, Debbie Wood, David Williams a Darren Polverino eu carcharu

Mae barnwr wedi rhybuddio fod yna broblem heroin ar lefel "epidemig" yn ardal Llanelli.

Dywedodd y barnwr Geraint Walters wrth Lys y Goron Abertawe ei fod wedi ei synnu cymaint o bobl oedd yn barod i gyflenwi'r cyffur Dosbarth A, er eu bod yn gwybod y bydden nhw'n cael eu carcharu petaen nhw'n cael eu dal.

Fe wnaeth ei sylwadau cyn dedfrydu pump cyflenwr i gyfanswm o dros 12 mlynedd o garchar.

Fe gafodd y pump eu herlyn wedi Ymgyrch Panther Heddlu Dyfed Powys yr haf y llynedd, pan gafodd 17 o bobl eu harestio a chafodd 40 o ddefnyddwyr eu cyfeirio i arbenigwyr cyffuriau.

Ddydd Iau, clywodd Llys y Goron Abertawe fod yr ymgyrch wedi dechrau yn dilyn cynnydd yn nifer y marwolaethau oedd yn gysylltiedig â chyffuriau yn y dref.

'Cyffur peryglus'

Dywedodd y Barnwr Walters: "Mae defnydd heroin yn ardal Llanelli wedi cyrraedd lefel epidemig.

"Mae yna grwpiau mawr o bobl yn rhan o ddosbarthu'r cyffur peryglus hwn.

"Mae'n fy rhyfeddu i fod cymaint o bobl yn barod i fod yn rhan o ddosbarthu'r cyffur er eu bod yn gwybod y gallan nhw gael dedfryd o garchar.

"Mae'r cyffur hwn yn difetha bywydau ac mae angen i'r neges i gael ei chlywed yn glir - maen ymddangos nad yw pobl yn gwrando."

Clywodd y llys fod Ymgyrch Panther wedi ei dechrau fis Mehefin 2016, wrth i ddau swyddog gymryd arnyn nhw i fod yn ddefnyddwyr cyffuriau yn y dre.

Ymhlith y rhai a gafodd eu dal oedd Samuel Thorne, 29 oed, o Rydaman; Phillip Williams, 33 oed, Debbie Wood, 33 oed a David Williams, 38 oed o Lanelli yn ogystal â Darren Polverino, 39 oed o Borth Tywyn.

'Problem gymdeithasol'

Fe blediodd y pump yn euog i droseddau o gyflenwi cyffuriau cyn cael eu dedfrydu i gyfnodau'n amrywio o 24 mis i 50 mis dan glo.

Yn dilyn yr achos, dywedodd y Ditectif Arolygydd Gareth Roberts fod Heddlu Dyfed Powys yn benderfynol o fynd i'r afael â chyffuriau anghyfreithlon: "Yn ogystal ag arestio 17 o bobl, fe lwyddon ni i gyfeirio 40 o bobl oedd yn defnyddio cyffuriau i'r asiantaethau perthnasol - fel grwpiau cefnogi ac elusennau - a'u helpu i dorri'r cylch o gamddefnyddio cyffuriau a chaethiwed."

Pan ofynnwyd a oedd y broblem yn Llanelli yn "epidemig", dywedodd yr Arolygydd Roberts fod y mater yn "broblem gymdeithasol i'r rhan fwyaf o drefi" yn y DU.

Serch hynny, ychwanegodd y byddai swyddogion yn parhau i weithio gyda'r cyhoedd a bod Ymchwiliad Panther yn mynd yn ei flaen.