'Methiannau' Llywodraeth mewn anghydfod cytundeb £1.25m

Triumph

Mae Llywodraeth Cymru wedi canfod "nifer o fethiannau casgliadol ac unigol" wedi iddi orfod talu £1.25m o iawndal yn dilyn anghydfod cytundebol.

Fe wnaeth cwmni Triumph Furniture ddechrau camau cyfreithiol wrth herio cytundeb a roddwyd i gwmni arall.

Roedd y cytundeb ar gyfer dodrefn, addurniadau a chynllunio mewnol i dri chorff cyhoeddus - Llywodraeth Cymru, y Cynulliad Cenedlaethol a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Fe gafodd y cytundeb ei roi i gwmni Richard H Powell and Partners o Gaerdydd.

Ym mis Tachwedd y llynedd dywedodd Ysgrifennydd Cyllid Cymru Mark Drakeford bod "honiadau o gamweddau yn y broses" gan un ymgeisydd mewn perthynas â "Rheolau Cytundebau Cyhoeddus 2006 ac egwyddorion cyffredinol cyfraith yr Undeb Ewropeaidd".

Bryd hynny fe wnaeth arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, alw am ymchwiliad llawn i'r mater.

'Rheolaeth wael'

Nawr mae prif was sifil Cymru Syr Derek Jones wedi dweud bod "camau gweithredu rheolaeth ffurfiol" wedi dechrau mewn perthynas ag aelodau o staff oedd yn rhan o'r broses.

Fe wnaeth Syr Derek - Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru - ei sylwadau mewn llythyr i Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad.

Image caption Dywedodd Syr Derek Jones bod "camau gweithredu rheolaeth ffurfiol" wedi dechrau mewn perthynas ag aelodau o staff

Ynddo mae'n dweud bod y methiannau "ynghylch rheolaeth wael o wybodaeth a diffyg goruchwyliaeth a wnaeth, yn y pen draw, wanhau safle Llywodraeth Cymru nid yn unig o ran dealltwriaeth y cyhoedd yng nghadernid a thryloywder y broses bwrcasu, ond hefyd pan fu'n rhaid i Lywodraeth Cymru amddiffyn ei hun yn y camau cyfreithiol a ddilynodd".

Ychwanegodd "nad oes unrhyw dystiolaeth bod unrhyw un wedi elwa'n bersonol o'r broses bwrcasu".

Honnwyd bod Llywodraeth Cymru wedi mynd yn groes i reolau'r Undeb Ewropeaidd. Roedd Syr Derek wedi dweud wrth ACau yn flaenorol bod iawndal wedi ei dalu yn dilyn proses gymodi.

Straeon perthnasol