Rhybudd heddlu wedi marwolaeth merch ysgol yn Abertawe

Marwolaeth merch ysgol Image copyright Google/Llun teulu
Image caption Roedd Nyah James yn ddisgybl yn ysgol Bishop Gore yn Abertawe

Mae Heddlu'r De yn rhybuddio pobl i ystyried yr effaith y gall negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol eu cael ar eraill, yn dilyn marwolaeth merch ysgol 14 oed o Abertawe.

Fe gafodd Nyah James, oedd yn ddisgybl yn ysgol Bishop Gore yn y ddinas, ei chanfod mewn adeilad yn ardal Blaenymaes ddydd Llun.

Disgrifiodd ei theulu hi fel plentyn "prydferth a bywiog", oedd â'i holl fywyd o'i blaen.

Dywedodd yr heddlu y bydd camau'n cael eu cymryd yn erbyn y rheiny sy'n cyhoeddi "negeseuon amharchus, bygythiol neu sarhaus".

"Rydym yn annog pobl ifanc i fod yn gyfrifol pan yn cyhoeddi ar-lein a meddwl am ganlyniadau eich negeseuon a sut y gallan nhw effeithio ar eraill," dywedodd llefarydd.

Mae swyddogion yn parhau i ymchwilio i'w marwolaeth, ac maen nhw'n galw ar unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw.

Dywedodd pennaeth ysgol Bishop Gore, Ryan Davies, fod Miss James wedi bod yn "cyflawni'n dda" a bod y newyddion wedi tristáu'r ysgol.

Mae staff a disgyblion wedi bod yn cael cefnogaeth yn dilyn y newyddion.