BBC Cymru yn tynnu fideo Chwe Gwlad wedi beirniadaeth

Promo
Image caption Roedd y fideo wedi ei feirniadu gan nifer o bobl ar wefannau cymdeithasol

Mae BBC Cymru wedi tynnu hysbyseb ar gyfer y gêm rhwng Cymru a Lloegr yn y Chwe Gwlad yn dilyn cwynion.

Roedd yr hysbyseb yn dangos nifer o gefnogwyr rygbi Cymru yn cael eu holi 'Beth sy'n dda am Loegr?' - gyda phob un yn ymateb gyda distawrwydd.

Ond er i rai pobl ar y cyfryngau cymdeithasol ddweud eu bod yn gweld ochr ddoniol y fideo, cafodd ei beirniadu gan eraill am fod yn "blentynnaidd" a chorddi'r Saeson.

Dywedodd BBC Cymru mai'r bwriad oedd y byddai'r hysbyseb yn un tafod yn y boch, ond eu bod wedi ei thynnu i lawr yn dilyn yr ymateb ac na fyddai'n cael ei dangos eto.

'Embaras'

Cafodd y fideo ei chyhoeddi ar wefannau cymdeithasol ddydd Mercher, ac roedd hefyd wedi'i dangos fel hysbyseb ar y teledu.

Ond cafodd ei thynnu lawr fore ddydd Iau yn dilyn yr ymateb.

Roedd AC Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth ymysg y rheiny wnaeth feirniadu'r hysbyseb, gan drydar: "Ddim yn hoffi hwn. Siawns nad dyma sut mae hyrwyddo Cymru a rygbi Cymreig. Dydw i ddim yn diffinio fy Nghymreictod wrth fod yn wrth-Saesnig!"

Ychwanegodd Simon Thomas, gohebydd rygbi'r Western Mail: "Mae hwn yn sâl. Mae angen i ni symud tu hwnt i'r math yma o beth. Gwneud i ni edrych yn fach a phitw ein meddwl. Codi cywilydd."

Bydd Cymru'n herio Lloegr yn Stadiwm Principality brynhawn Sadwrn, gyda'r ddau dîm yn dal â gobaith o gipio'r Gamp Lawn ar ôl ennill eu gemau agoriadol.