Tŷ'r Cyffredin yn pasio cam nesaf mesur Brexit

geraint davies
Image caption Roedd AS Llafur Gorllewin Abertawe, Geraint Davies ymysg y rheiny wnaeth wrthwynebu'r mesur

Mae Tŷ'r Cyffredin wedi pleidleisio o blaid cam nesaf y mesur i danio Erthygl 50 a gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Ond fe wnaeth wyth o ASau Llafur Cymru wrthwynebu gorchymyn eu plaid i gefnogi bwriad y llywodraeth i ddechrau proses Brexit.

Cafodd y mesur ei phasio yn ystod y trydydd darlleniad o 494 pleidlais i 122, ac fe fydd nawr yn mynd gerbron Tŷ'r Arglwyddi.

Mae'r Prif Weinidog Theresa May wedi dweud ei bod hi eisiau dechrau'r trafodaethau ffurfiol i adael yr UE erbyn diwedd mis Mawrth.

Roedd AS Llafur Gorllewin Abertawe, Geraint Davies ymysg y rheiny bleidleisiodd yn erbyn y mesur, a hynny ar ôl peidio â phleidleisio yn ystod y cam blaenorol yr wythnos diwethaf.

Daeth hynny er gwaethaf gorchymyn arweinydd y Blaid Lafur, Jeremy Corbyn i gefnogi'r mesur.

'Siec wag'

Fe wnaeth saith AS Llafur arall o Gymru wrthwynebu'r mesur - Kevin Brennan, Chris Bryant, Ann Clwyd, Stephen Doughty, Madeleine Moon, Owen Smith a Jo Stevens, yn ogystal ag ASau Plaid Cymru a'r Democrat Rhyddfrydol, Mark Williams.

Ond fe basiodd y mesur heb i unrhyw un o'r gwelliannau oedd wedi eu cynnig gael eu cymeradwyo.

Dywedodd Mark Williams bod ASau wedi "rhoi siec wag i'r llywodraeth fynd ar ôl y Brexit mwyaf niweidiol posib", ac ychwanegodd Jonathan Edwards AS y byddai Plaid Cymru yn parhau i ymladd "dros ddiddordebau Cymru" wrth i'r mesur basio drwy Dŷ'r Arglwyddi.

Ond mynnodd yr Ysgrifennydd Brexit ei bod hi'n bryd i "bawb, sut bynnag wnaethon nhw bleidleisio yn y refferendwm, uno i sicrhau llwyddiant yn y dasg bwysig hon i'n gwlad".