Cynllun biomas Môn 'angen buddsoddwr arall'

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Adroddiad Dafydd Gwynn ar Newyddion 9

Mae Cyngor Môn yn dweud eu bod yn parhau'n ffyddiog y bydd cynllun i godi pwerdy biomas yno'n cael ei wireddu.

Daw hyn ar ôl iddi ddod i'r amlwg fod y datblygwyr yn chwilio am fuddsoddwyr newydd.

Y llynedd roedd cwmni Orthios yn sôn am greu cannoedd o swyddi yng Nghaergybi, a hefyd yn y de ym Mhort Talbot.

Ond mae yna ansicrwydd oherwydd bod cytundeb gyda buddsoddwyr o China wedi mynd i'r gwellt, gan adael bwlch o £2bn.

Y gobaith yw y bydd y pwerdy yng Nghaergybi, ar hen safle Alwminiwm Môn, yn creu hyd at 500 o swyddi.

Cafodd y safle ei brynu gan y cwmni yn 2015.

Dywedodd Dylan Williams, Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd Cyngor Môn, fod y cwmni yn awyddus i barhau gyda'r buddsoddiad a'r gwaith o gynhyrchu ynni.

"Yn amlwg mae'r sefyllfa ariannol wedi newid. Doedd yna ddim cytundeb ffurfiol i ariannu ond ein dealltwriaeth ni yw bod nhw'n edrych am ffynonellau gwahanol," meddai.

Image caption Bwriad Orthios yw codi safle Biomas ar hen safle Alwminiwm Môn,