Cau pwll nofio ar ôl nifer o blant ddatblygu brechau

Plas Arthur
Image caption Mae Canolfan Hamdden Plas Arthur wedi ail agor ond bydd y pwll nofio yn parhau ar gau am y tro

Mae pwll nofio yng nghanolfan hamdden Plas Arthur yn Llangefni ar gau yn dilyn digwyddiad ddydd Mercher.

Roedd nifer o blant oedd yn defnyddio'r pwll wedi datblygu brechau. Roedd y plant yn ddisgyblion yn Ysgol Esceifiog, Y Gaerwen.

Dyw'r plant ddim yn ddifrifol wael ond fe wnaethon nhw dderbyn triniaeth gan barafeddygon.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Ynys Môn: "Mae swyddogion y cyngor yn gweithio gyda'r gwasanaethau brys i ymchwilio i achos y digwyddiad unigol yng nghanolfan hamdden Plas Arthur yn gynharach y bore ma.

"Roedd adroddiadau fod plant ysgol oedd yn cael gwersi nofio wedi mynd yn sal, ond ni chredir fod y symptomau'n rhai difrifol. Mae'r disgyblion yn cael eu hasesu yn Ysgol Gyfun Llangefni gerllaw.

"Rydym wedi gweithio'n agos gyda staff yr ysgol, plant a rhieni ac fe hoffem ddiolch iddyn nhw am eu cydweithrediad yn ystod y cyfnod anodd hwn. Hoffem hefyd ddiolch i weithwyr y gwasanaethau brys am eu hymateb chwim a phroffesiynol.

"Mae adnoddau'r ganolfan hamdden wedi ail-agor ond tra bydd profion pellach yn cael eu cynnal fe fydd y pwll yn parhau ar gau am y tro."

Dywedodd y gwasanaethau brys ei bod yn aneglur ar hyn o bryd beth achosodd y brechau.

Dywedodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru mewn datganiad: "Cawsom ein galw am tua 10:50 yn dilyn adroddiadau fod grŵp o blant wedi eu taro'n wael wrth nofio yng nghanolfan hamdden Plas Arthur yn Llangefni.

"Cafodd 30 o blant eu hasesu a'u trin ar y safle, ond nid oedd yn rhaid iddynt fynd i'r ysbyty.

"Fe gafodd y plant i gyd eu rhyddhau i'w rhenni neu warchodwr gyda chyngor ynglŷn â beth i wneud pe tai'r cyflwr yn gwaethygu."

Mae'r ganolfan hamdden bellach wedi ail agor ond bydd y pwll nofio yn parhau ar gau am y tro.